5 - Mâide

– 16 – Eski şeriat ve metotların neshedilmesi, Ümmetlerin tarifi ve farklılığı, Bir kısım hükümleri uygulamakta taviz göstermek, Allah’ın indirdikleriyle…

5 - Mâide

– 15 – Allah’a teslim olmak Kitabı korumak Kitabın emaneti Ayetleri satmak Allah’tan korkmak İnsanlardan korkmamak Allah’ın indirdikleriyle hükmetmeyenler Can,…