5 - Mâide

– 3 – Yenmesi haram olan hayvanlar Yenmesi helal olan kan Yenmesi helal olan ölü Ölü hayvanlardan faydalanmak Heykellerin dikilmesinin…

5 - Mâide

– 2 – Bu ayette şu hakikatleri gösteririz ve aşağıdaki sorulara cevap veririz. Allah’ın şiarlarıHaram aylarıKamuoyu oluşturmakİhramlının avlanmasıHac ve umreye…

5 - Mâide

– 1 – Maide suresi hakkında genel bilgi sunalım: Bu surenin sonuna doğru Havariler Mesih’ten Allah’ın kendilerine gökten bir maidenin…