Kategori

Kitaplar

Kategori

Bu kitap günümüz vakıasını idrak edip verileri inceleyerek Amerika’nın devletlerarası durumundaki konumundan düşme ihtimalini ele almaktadır. Kitapta Amerika’nın düşmesiyle birlikte dünya siyasetinde birinci devlet makamı boş kalmayacağına göre, acaba ondan boşalan yeri kimin dolduracağı sorusuna cevap aranmıştır. Bu…