Biyografi: Esad Mansur

Haçlılarla cihad etmek üzere Arap Yarım adasının Hicaz (Mekke ve Medine) bölgesinden hareket edip Filistin’e gelen Müslüman bir kabileye mensuptur. Bu kabile Selaheddin El-eyyubi komutanlığında Haçlıların büyük yenilgiye uğratıldıkları meşhur 1187 senesinde vuku bulan Hıttın savaşında cihad edenlerin saflarına katıldı. Haçlıları kovduktan sonra bunların şerrinden Filistin’i korumak için orada Kudüs’ün kuzeyinde Azzun adlı beldede bu kabilenin bir kısmı yerleşti. Yazar bu beldede 1955’te doğdu. Azzun Erkek Lisesinden mezun olduktan sonra tahsil görmek için 1974 senesinin sonunda Türkiye’ye geldi. Önce dili öğrenmek için İstanbul’da ikamet etti. Üniversitelere hazırlık imtihanını kazandıktan sonra Ankara’da ikamet etmeye başladı. Bilahare ismi Gazi Üniversitesine çevrilen Ankara Devlet Mühendislik Akademisinde Elektrik mühendislik bölümüne katıldı. 1980’de tahsili bitirmeye çalışırken 12 Eylül darbesi akabinde diğer samimi ve cesur Müslümanlarla beraber, bu darbeye ve laik rejime karşı çıkıp, tekrar Raşidi Hilafeti kurmak için mücadele yaptığından dolayı onu tutuklamak üzere darbecilerin sıkıyönetimi bir karar çıkarttı. Buna rağmen zalim darbecilerin güçlerinden gizlenebilip İslam’ı mücadeleyi sürdürdü. Ancak 1985’te tutuklanıp İstanbul sıkıyönetim mahkemesi tarafından 9 seneye yakın hapis cezası ve üç yıl sürgün cezasına çarptırıldı. Ancak infaz kanununa binaen bunlardan üç buçuk sene bilfiil Selimiye, Metris ve Bayrampaşa cezaevlerinde yattı. Fransa’da Avrupa İnsanlık İlimleri Enstitüsüne bağlı olan Şeriat ve Din usulü Fakültesine 2000 senesinde mensup oldu. 2004 senesinde bu Fakülteyi başarıyla bitirdi.

Yazarın babası ve bir kısım akrabaları Raşidi Hilafeti kurmayı hedef edinerek İslam davetini yüklenerek ömürlerini geçirdiler ve onlardan hayatta kalanlar hala bu mücadeleyi sürdürmektedir. Nitekim onlar ilim sahiplerindendir.

Yazar bunların ortamında yetişti ve İslam davetini yüklendi. Usul-u Fıkıh, Tefsir, Hadis, Siyer, Fıkıh, İslam Tarihi ve sair İslami ilimlerin tüm kısımlarını tahsil etmek için durmadan çalıştığı gibi diğerlere bu ilimleri öğretmek için çalışmıştır ve hala çalışmaktadır. Yanı sıra, bütün dünya siyasetiyle ilgilenip siyasi tahlilleri yapmaktadır. Türkçe ve Arapçayla pek çok fikri ve siyasi makaleleri ve risaleleri yazıp Türkçe ve Arapça dergilerde ve İnternet sitelerinde yayınlandı ve hala yayınlamaktadır. Bunlardan;
-Sünnet Kur’an gibi Tefekkür ve Teşri için Şer’i bir Kaynaktır
-Davayı Yüklenmekle İlgili Bazı Hususlar
-Dünyadaki Mali ve İktisadi Müşküllerinin Köklü ve Doğru Çözümleri
-Kamuoyu ve Kamuoyunu Değiştirmenin Yolu
-Azınlık Mefhumu
-Devletlerlerarası Duruma Tesir Etmenin Faktörleri
-Türkiye’nin Dış Siyasetine Bir Bakış
-Çin Siyaseti v.s Bunlar islamdevleti.net ve Köklü değişim dergisinde ve başka sitelerde yayınlandı.