HAYAT VE ÖLÜM SIRF ALLAH İÇİNDİR

 Allah’u tealâ şöyle buyurmuştur:

“De ki, benim namazım, ibadetim, kestiğim kurbanlar, hayatım ve ölümüm hep âlemlerin Rabbi olan Allah içindir.” (En’am: 162)

Bu ayet Müslümanların her şeyi Allah için yapmasını hayatının ve ölümünün de Allah için olmasını gerektirir. Müslüman hayatını Allah için kullanmalıdır. Allah’ın askeri olup onun istediğini uygulamak için hazır olmalıdır. Allah’ın kendisine verdiği gücü ve imkânları Allah için nasıl kullanacağını hep düşünmelidir. Nitekim kendisini de Allah’ın kulu ve kölesi olarak görmelidir. Allah kendisinden ne istiyorsa onu yapmalıdır. Hayatını haram işlerde kullanmamalıdır. Boş şeyler ve eğlencelerle hayatını geçirmemelidir. Hele hele Hayatını yaşayacak diye günah işlemeye hiçbir şekilde yönelmemelidir. Dünya lezzetlerini ve şehvetlerini elde etmek için mücadele etmemelidir. Hep mal ve mülk çoğaltmak için hayatını harcamamalıdır. Çocuk ve torunlarla meşgul olarak hayatını bitirmemelidir. Daha doğrusu hayatını Allah için vakfetmelidir. Ne ile meşgul olursa olsun Allah’ın istediğinin nasıl gerçekleşeceğini hep düşünmelidir. Bundan dolayı, hep Allah’ın hâkimiyetini tesis etmek ve dinin davetini yaymaya yönelik çalışmalıdır. Bu sebeple ölümü Allah için olmalıdır. Başka bir ifadeyle milliyetçilik, Atatürkçülük, vatancılık vs. uğruna ölmemelidir. Sırf Allah’ın dinini, sözünü ve şeriatını ilân etmek uğrunda ölmelidir. Hem de bu uğurda öldürülmüş olursa şehit olacaktır. Bunun mücadelesini yaparken ne şekilde ölürse ölsün Allah için ölmüş olur ve böylece ölümün hedefi gerçekleşmiş olur.

Bundan dolayı Müslümanlar dikkatli olup hayatlarını Allah uğrunda nasıl geçireceklerini düşünmelidirler. Bu şekilde yaşamaları onlara bu hayatlarında da huzur verir. Diğer türlü yaşamaları halinde ise huzur bulamayacakları, sıkıntılı ve endişeli olacakları kesindir. Aynı zamanda İslâm’ın hâkimiyetini ve devletini tesis etmek ve bu uğurda ölmek için hırs göstermelidir ki ahiretini kazanmış olsunlar. Çünkü bu hayat fanidir, ahiret ise bakidir. Hayat sırf ahiret için imtihan yeri olarak hazırlanmıştır.

Bütün Müslümanların bu ayetteki uyarıya uymalarını dileriz.

Esad Mansur.