Soru :

Evlenmek isteyen erkek ile kadının umuma açık bir yerde (Kafe, restoran gibi yerlerde) yalnız görüşmesi caiz midir?

Cevap:

İslam’da asıl olan erkeklerin kadınlardan ayrılmasıdır. Bir araya gelmeleri için ayrı bir hüküm veya bir müsaade gelmelidir. Böyle bir müsaade geçmezse umuma açık olsa da yalnız bir arada bulunamazlar.
Evliler ve mahrem akrabalar dışında herhangi bir maksatla bir erkeğin bir kadınla yalnız görüşmesi caiz değildir. Bu durumda ancak bir mahrem akraba bulunması gerekir.
Resulullah (sav) şöyle buyurdu:
” لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم”
“Bir mahrem akraba olmaksızın bir erkek, bir kadınla halvette bulunmasın” (Buharı)

Hadis-i şerifte halvet kelimesi geçti. Halvet yalnız görüşmektir. Belli bir duruma has tahsis edilmedi, mutlak şekilde bir yasaklamadır, her durumda umuma açık veya değil, yasaktır. Evlenmek için istisnai bir hüküm geçmedi, böyle bir konu hakkında konuşmak için müsaade etmek için tahsis edecek bir hüküm yoktur.

Bu nedenle Kafe, restoran, lokanta, park veya herhangi umuma açık olsa bile bir yerde evlenmek için bir erkeğin bir kadınla yalnız görüşmesi haramdır. Bir mahrem akraba bulunması gerekir. Bu daha temizdir, takvaya daha yakındır, şüphelerden daha uzaktır.

Evlenmek isteyen mahrem akraba yanında konuşmalıdır, bir şey araştırmak istiyorsa yakın kadın akrabasını göndersin, o daha iyi anlar. Şartlar koşacaksa herkesin önünde yapsın, evlendikten sonra bir sorun olursa veya bir taraf şartlara bağlanmazsa şahit olsunlar.

Nitekim İslam’ın hedefi toplumu temiz tutmaktır ve ırzı korumaktır. Bu nedenle zina, ona yaklaştıracak her hareket ve davranış, halvet, erkeklerin kadınlarla karışması ve bütün şüpheleri yasakladı. Nur suresi 24. Ayette erkekler gözlerini çevirsinler diye emir veriyor, bundan maksat, hikmeti göstermektir: bu sizin için daha temizdir. Nur suresinde 28. Ayette diğerlerine ait bir eve girmeden izin istenmesine dair bir emir geldi bundan maksat veya hikmet: sizin için daha temizdir. Buna benzer başka ayetler ve hadisler geçmektedir. Bu şekilde toplumda huzur sağlanır. Ancak İslam Hilafet devleti bu huzuru temin edebilir ve böyle bir toplumun meydana gelmesini sağlar.

Esad Mansur