-38-
İsrailoğulları’nın Firavun’dan kurtuluşu:

وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبنائكم ويستحيون نسائكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم
“Hatırlayın ki, sizi, Firavun taraftarlarından kurtardık. Çünkü onlar size azabın en kötüsünü reva görüyorlar, yeni doğan erkek çocuklarınızı kesiyorlar, (fenalık için) kızlarınızı hayatta bırakıyorlardı. Aslında o size reva görülenlerde Rabbinizden büyük bir imtihan vardı.” (Bakara 49)
Allah’u Teala İsrailoğulları’na verdiği nimetlerinin bir kısmını sayarak onlara hatırlatıyor. Bunlardan biri Firavun ’un zulmünden onları kurtarmasıdır. Firavun, İsrailoğulları’nın erkek çocuklarını boğazlıyordu. Bu ise büyük imtihan ve bela idi. Onları kurtaran yalnız ve yalnız Allah’tır. Musa’yı yarattı, korudu, yaşattı ve ondan sonra onu Nebi ve Resul olarak seçti. İsrailoğulları’nı kurtarmak için gönderdi. Musa Aleyhisselam Allah’ın yardımıyla onları kurtardı. Hem de Firavunu yok etti. Firavunu ve askerlerini suda boğup öldürdü. Bu olayı şöyle anlattı;
وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون
“Bir zamanlar biz sizin için denizi yardık, sizi kurtardık, Firavun ‘un oğullarını da siz bakıp dururken denizde boğduk” (Bakara 50)
Bu büyük mucize idi; Allah denizi yarıp bir yol açtı. Musa ve İsrailoğulları denizin ortasından boğulmadan geçiyor, Firavun ve askerleri ise bu tuzağa düşüyorlar. Bu yolu görünce hemen içine girdiler. Musa ve İsrailoğulları oradan geçerken arkalarına bakarlar. Firavun ve askerleri peşlerine düşmüştür. Onlara bakarken Firavunun ve askerlerinin boğulmaya başladığını gördüler.
İnsanlar Allah’ın peygamberine uydukça Allah onları en büyük zalim güçten kurtarır. İsrailoğulları Allah’ın peygamberlerine isyan ettikçe de onlara azap geliyordu. Hz. Muhammed’e inanmayınca mağlup oldular.
İslam ümmeti bu asırda peygamberin getirdiğini uygulamayan, Allah’ın düşmanları olan en alçak Yahudilere mağlup oldular. Allah’u Teala, İsrailoğulları’nın kıssalarını boşuna anlatmıyor. Bu kıssalardan ders ve ibret almak için anlatıyor.