Soru:

Kabe’de kadın erkek karışık tavaf yapıyor. Bunun şeri hükmü nedir?

cevap:

En büyük hadis alimlerinden İmam Buhari şu rivayeti aktardı:
(Tebei tabiin alimlerinden) İbni Cureyh şöyle anlatıyor: (Tabiin alimlerinden) Ata’ya sordum: (Emevi halifesi Abdulmelik bin Mervan döneminde Mekke valisi olan) İbni Hişam kadınların erkeklerle tavaf yapmalarını nasıl yasaklar, oysa Nebi (sav)’in hanımları erkeklerle beraber tavaf yaptılar?

Ata bana şöyle dedi: (Nebi (sav)’in zevcelerine, hanımlarına) hicapla iligili emirden önce mi sonra mı? Dediki: yemin ederimki evet hicaptan sonra buna şahit oldum. (Hicap farzı gelmeden erkeklerle beraber tavf yaptılar demektir).

Dedimki: Nasıl kadınlar erkeklerle karışıyorlardı? Dediki: Karışmıyorlardı, Hz. Aişe r.a erkeklerden uzak tavaf yapıyordu, onlarla karışmıyordu. Bir kadın ona şöyle dedi: “Ey müminlerin annesi, yürü, onu (Hacerülesved’e değmek için) istilam edelim (bir şekilde onu elimize geçirelim).
Hz. Aişe ona: Sen dilediğin şekilde git (oraya ulaş ve değ). Kendisi (Hz. Aişe) gitmeyi reddetti”. Onlar (Resulullah (sav)’in zevceleri) geceleyin kim oldukları bilinmesin diye çıkıyorlar erkeklerle tavaf yapıyorlardı”. (Buharı)
Resulullah (sav)’in diğer zevcesi Ummu Seleme (r.a), Resulullah (sav)’e (tavaf meselesini) şikayet etti. Resulullah ona dediki: “sen binek üzerindeyken erkeklerin arkasında tavaf yap”. Ummu Seleme dediki: Resulullah (sav) Kabe yanında namaz kılarken ve Tur suresini okurken tavaf yaptım”. (Buharı ve Müslim)

Bu iki sahih hadis; kadınların erkeklerle beraber tavaf yapmalarının caiz olduğuna birer delildir. Resulullah (sav)’in zevceleri kendilerine Hicap farzı gelmeden önce diğer kadınlar gibi erkeklerle beraber tavaf yapıyorlardı. Hicap farzı gelince kendilerine bu yasak olmadığı halde onlar erkeklerle tavaf yapmayı istemediler. Hadislerden bu anlaşılıyor. Kerih görüyorlardı. Hz. Aişe r.a tanınmasın diye geceleyin erkekler arasında tavaf yapıyordu. Diğer kadınların gündüz de erkeklerle beraber tavaf yapmalarına müsaade etti, zira hadiste şöyle geçti: “Hz. Aişe ona: Sen dilediğin şekilde git (oraya ulaş ve değ)”. Resulullah (sav) Ümmü seleme’nin şikayeti üzerine erkeklerin arkasında tavaf yapmasına müsaade etti.

Bunun manası daha önce diğer kadınlar gibi erkeklerle beraber tavaf yapıyorlardı. Yukarıdaki hadiste şöyle geçti: “İbni Hişam kadınların erkeklerle tavaf yapmalarını nasıl yasaklar? Nebi (sav)’in hanımları erkeklerle beraber tavaf yaptılar”. Tabiin (Sahabelerle bulaşan ve onlardan İslamı öğrenenler) den olan Ata şöyle deyince: (Nebi (sav)’in zevcelerine, hanımlarına) hicapla ilgili emirden önce mi sonra mı? Dediki: yemin ederimki, evet hicaptan sonra buna şahit oldum”. Bunun manası Hicap farzı gelmeden önce Nebi (sav)’in zevceleri erkeklerle beraber tavf yaptılar. Hicap kendilerine farz kılındıktan sonra kendiliklerinden erkeklerle tavaf yapmak istemiyorlar. Ama onlara caizdir. Diğer mümin kadınlara yasaklanmdı.
Zira Allah Resulullah (sav)’in zevceleri için özel hususiyetleri göstredi, şöyle buyurdu:
يٰنِسَآءَ النَّبِىِّ لَسۡتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ اِنِ اتَّقَيۡتُنَّ
“Ey Nebinin hanımları! Eğer takva sahibi olursanız siz her hangi bir kadın gibi değilsiniz”. (Ahzap 32)

Diğer kadınlar gibi dışarıda dolaşmaları ve süslenmeleri yasaklandı. Daha ziyade evlerinde oturp ibadet yapmaları, Kuran ve hadisi şerifi okuyup hatırlamakla ve kendilerine gelip soru soranalra cevap vermekle emredildiler. Ahzap suresinin 32. ve 34. ayetlerine bakın. Onlara hicap yüzlerini örtmelerini farz kıldı ve Resulullah (sav)’in vefatından sonra hiç bir erkekle evlenemezler. Ahzap suresinin 53. Ayetine bakın.

Emevi halifesi Abdulmelik bin Mervan döneminde Mekke valisi olan İbni Hişam’ın kadınların erkeklerle tavaf yapmalarını yasaklaması bizim için şeri delil veya şeri hüküm değildir. Bir nedenle bu icraatı yaptı. Ondan sonraki halife ve valiler bunu kaldırdılar. Bir rivayete göre 2. Raşidi Halife Ömer r.a’ın da kadınların erkeklerle tavaf yapmasını yasakladığı yönünde rivayet vardır. Ama bu icraat ondan sonra kalktı.

Bir çok kadın erkeklerle beraber tavaf yapmak ve Hacerul esved’e dokunmak hususunda şikayet ederler. Allahın izniyle yakında Resulullah (sav)’in müjdelediği 2. Raşdi Hilafet kurulunca kadınların ayrı tavaf yapmaları için belli sıralar veya katlar tesis etmek ve Hacerulesved’e dokunmak için ayrı sıralar düzenleyebilir.