-51-
Katil nasıl tesbit edilir? İsarailiyat kabul edilir mi?

İneğin Kesilmesine ilişkin verilen emrin sebebi:

وإذ قتلتم نفسا فادارئتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون.(72) فقلنا إضربوه ببعضها كذلك يحي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون.
“Hani siz bir adam öldürmüştünüz de onun hakkında birbirinizle atışmıştınız. Halbuki Allah gizlemekte olduğunuzu ortaya çıkaracaktır.
“Haydi, şimdi (öldürülen) adama, (kesilen ineğin) bir parçasıyla vurun” dedik. Böylece Allah ölüleri diriltir ve düşünesiniz diye size âyetlerini (Peygamberine verdiği mucizelerini) gösterir.” (Bakara 72-73)

İsrailoğulları’ndan biri, birisini öldürdü, ondan sonra başkalarını katillikle itham etti. Bundan dolayı İsrailoğulları birbirine girdi. Allah o ihtilafı gidermek ve bir mucize göstermek için onlardan bir ineğin kesilmesini istedi. Kesilen ineğin bir parçasıyla öldürülen adama vuracaklar ve bu şekilde adam tekrar dirilecek ve katilini söyleyecektir. O ineği kestikten sonra, istenileni yaptılar ve maktul (öldürülen) katilini söyledi. Böylece, gizledikleri katil ortaya çıkmış oldu. Aynı anda Allah onların inançlarını kuvvetlendirmek için kendisinin nasıl ölüleri dirilttiğini onlara gösterdi. “Umulur ki düşünürsünüz” buyurarak Allah’ın ayetlerini, delillerini görünce, Allah’ın azametini düşünerek imanlarının artmasını diledi. Çünkü insan Allah’ın ayetlerini, delillerini ve dünyada her şeyi düşünürse Allah’ın varlığını, gücünü ve azametini fark eder. Bu sebeple yüzlerce ayette Allah insanların düşünmelerini istiyor. Her şeyde onun varlığını ve azametini gösteren delillerin var olduğunu beyan ediyor. Burada bir şey daha ortaya çıkıyor ki; “Bizden öncekilerin şeriatları bizim için şeriat ve delil değildir.” Katilin bulunması veya bilinmesi için şahitlerin bulunması veya katilin itirafı yeterlidir. Ancak, öldürülen kimse son nefesi verirken eğer katili söyleyebilirse kabul edilir. Bunun delili Enes’in Radiyallahu Anh’ın rivayet ettiği şu hadistir: Bir Yahudi altın için bir cariye kadının başını iki taşla ezerek öldürdü. Kadın nefes verirken katil hakkında sorulunca Yahudi’yi tarif etti, kimin olduğunu söyledi. Yahudi çağrıldı ve soruldu. Yahudi suçunu itiraf etti. Resulullah Sallallahu Aleyhi Ve Sellem bu yahudinin başının iki taşla ezilerek öldürülmesine dair emir verdi.

Biz İsrailoğulları’ndan şeriat almıyoruz. Onların düştükleri hatalardan ders ve ibret alıyoruz. Çünkü Allah’u Teala Maide suresi 48. Ayetinde her ümmet için ayrı şeriat ve ayrı metot kıldığını beyan etmektedir. Ayrıca Yusuf suresi 111. Ayette “Onların kıssalarında aklını çalıştıranlar, düşünenler için bir ders ve ibret vardır” diye açıklamıştır. Bu nedenle biz burada tefsir yaparken kıssalardan öğreneceğimiz şeyler ve alacağımız ders ve ibreti arıyoruz. Fakat şer-i hüküm çıkartmıyoruz. Aynı anda bu kıssalarda kendimize iman üzerinde sebatlık verecek hususlar buluruz. Hud suresi 120. Ayette Allah’u Teala bunu gösteriyor. Şu var ki, israiliyat dolu hikayeler ve rivayetleri almıyoruz. Tefsir kitaplarında inek olayı ile ilgili çok israiliyat vardır. Bunları burada aktarmıyoruz. Bunların doğru veya yanlış olduklarını bilmeyebiliriz. Fakat bu hususlarda çok yalan katkılar vardır. Bunları almak ve yazmak fuzulidir. Pratik hayatımızda lazım olan şeyleri öğrenip uyguluyoruz ve uygulamaya çağırıyoruz. Ancak böyle hareket edersek kalkınırız ve ilerleriz. Fuzuli şeylerle uğraşırsak, öğrenmeye çalışırsak geri kalırız ve sadece birer filozof veya bilgili felsefeci kimseler oluruz.