-54-
Takvalı olmanın yolu nedir?

Kafirlerin iki yüzlü olmaları:

Allah’u Teala bize Yahudilerin başka sıfatını da gösteriyor. Bu ise münafıklıktır.
Şöyleki:
وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون.(76) أو لا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون.
“(Yahudiler) inananlarla karşılaştıklarında “İman ettik” derler. Birbirleriyle başbaşa kaldıkları vakit ise: Allah’ın size açtıklarını (Tevrat’taki bilgileri), Rabbiniz katında sizin aleyhinize hüccet getirmeleri için mi onlara anlatıyorsunuz; bunları düşünemiyor musunuz? Derler.
Onlar bilmezler mi ki, gizlediklerini de açıkça yaptıklarını da Allah bilmektedir.” (Bakara 76,77)
Daha önce bu surenin ilk ayetlerinde münafıklarla ilgili konuyu açıkladık. (Bakara suresinin 14. ayetine bakınız.) Yahudiler hem kafirdirler hem de münafıklık yaparlar. Müminlere dediler ki; “Muhammed’in sıfatı kitabımız Tevrat’ta bulunur, buna inanıyoruz.” Fakat baş başa kaldıklarında birbirlerine şöyle derler: “Bunu söylemeyin, kıyamet gününde bunu bize karşı hüccet olarak kullanacaklar.” Bunlar gizli ve açıkça söylediklerini Allah’ın bildiğini unutuyorlar. Zira gerçek mümin olmayan kimseler Allah’ın gerçeği bildiğini unuturlar. Çoğu zaman insanlar gaflete düşerler ve Allah’ın kendilerini kontrol ettiğini, işittiğini ve gördüğünü unuturlar. İnsan Allah’ın kendini gördüğünü ve işittiğini daima hatırlarsa ve bunu zihninde canlandırırsa pek günah işlemez. Bu sebeple, Haşr suresi 19. Ayette Allah’ı unutanın fasık olacağı bildiriliyor.
ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون
“Allah’ı unutan ve bu yüzden Allah’ın da onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. Onlar (fasık) yoldan çıkan kimselerdir.”
Bu nedenle Resulullah Sallallahu Aleyhi Ve Sellem: “Sanki Allah’ı görüyorsun veya Allah’ın seni hep gördüğünü düşünerek Allah’a ibadet ve kulluk yap! Böylece ihsan sahibi olanlardan olursun.” Demiştir. (İbni Hanbel Halid bin Valid yoluyla rivayet etmiştir.) İnsan bunu zihninde hep canlandırırsa takvalı olur.
Bir işi yaparken başkasının seni kontrol ettiğini ve sana hep baktığını hissettiğin zaman kötülük yapmazsın. Yahudiler bunu unuttukları için bu şekilde hareket ederler. İnsanlar Allah’ın kendilerini her zaman gördüğünü ve işittiğini zihinlerinde daima canlı tutarlarsa, her an ölüp bu dünyadan ayrılacakları ve Allah’ın kıyamet gününde kendilerini hesaba çekeceğini düşünürlerse, Allah’a gereği gibi itaat ederler ve onun azabından korkarlar. Zira insan Allah’ın gerçek bir varlık olduğuna inanıp zihninde onun sınırsız olduğunu ve gücünün her şeye yettiğini düşünerek hareket etmelidir.