-59-
Yahudi varlığı neden daha çok hırçınlaştı.

Allah’ın ayetlerinin heva ve hevese uymadığı zaman yalanlanması:

ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون
“Andolsun biz Musa’ya Kitabı verdik. Ondan sonra ard arda peygamberler gönderdik. Meryem oğlu İsa’ya da mucizeler verdik. Ve onu, Rûhu’l-Kudüs (Cebrail) ile destekledik. (Ne var ki) gönlünüzün arzulamadığı şeyleri söyleyen bir resul (elçi) geldikçe, ona karşı büyüklük tasladınız. (Size gelen) peygamberlerden bir kısmını yalanladınız, bir kısmını da öldürdünüz.” (Bakara 87)
Allah’u Teala, İsrailoğulları Hz. Muhammed’i tekzip edince onların mazisini kendilerine hatırlatmaktadır. Çünkü onlar, Musa’ya ve ondan sonraki Resuller ve peygamberlere inandıkları ve tâbi olduklarını iddia ediyorlardı. Bu sebeple Hz. Muhammed’e inanmak istemediklerini gösterdiler. Fakat Allah’u Teala onlara dedi ki; “Resullerin bir kısmını yalanladınız ve bir kısmını öldürdünüz.” Çünkü O Resuller heva ve heveslerinize uymuyorlardı. Öyleyse, Muhammed’e inanmamanızın sebebi, sizin heva ve heveslerinize göre hareket etmemesindendir. Nitekim onlar, Hz. Muhammed’i öldürmek için iki defa teşebbüs ettiler. Birincisinde bir koyun pişirdiler ve içine zehir koydular. Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi Ve Sellem’e ikram ettiler. O koyun etinden bir Müslüman yedi ve öldü. Fakat Resul Sallallahu Aleyhi Ve Sellem sadece ufak bir parça yedi ve azda olsa etkilendi. İkinci defasında; Yahudi Kaynuka kabilesini Resulullah Sallallahu Aleyhi Ve Sellem ziyaret ederken bir duvara yaslandı. Yahudiler onun üzerine yukarıdan büyük bir taş düşürmeye teşebbüs ettiler. Onlar taşı düşürmeden önce Resul Sallallahu Aleyhi Ve Sellem bunu hissedip, oradan ayrılıp Medine’ye döndü. Bir ordu hazırlayıp onları kuşattı. Yahudiler korktular ve teslim oldular. Resulullah Sallallahu Aleyhi Ve Sellem onları Şam’a doğru sürgün etti.
Sanki Allah’u Teala onlara şöyle söylüyor; siz Muhammed’e nasıl inanacaksınız, hâlbuki Musa size kitap (Tevrat) getirdi, onu yalanladınız arkasında Resuller gönderdik, bunların bir kısmını tekzip ettiniz, Zekeriyya ve Yahya gibi peygamberleri bir kısmını öldürdünüz. Meryem oğlu İsa’yı size gönderdik, Ruhül Kudüs olan Cebrail ile ona destek verdik, buna rağmen onu tekzip ettiniz. Onu öldürmeye ve öldürtmeye çalıştınız. Oysa birçok mucizeler gösterdi. Ölüleri diriltmek, körlere görme, sağırlara işitme ve dilsizlere konuşma imkânı sağlaması gibi. Bu şekilde Allah’u Teala Yahudileri bütün insanlar önünde teşhir etmektedir. Resul Sallallahu Aleyhi Ve Sellem ve onun hizbi olan sahabeler, Yahudilere karşı böyle hamlede bulunuyorlardı. Bu hamle fikri çatışmadan bir parçadır. Zira siyasi hizb, hem fikri çatışma hem de siyasi mücadele yapar. Resul Sallallahu Aleyhi Ve Sellem ve onun hizbi Kureyş, Yahudiler ve diğer kâfirlerin fikirlerine çatıyor, siyasi mücadeleyi Kureyş’in yönetimine ve liderlerine karşı sürdürüyordu. Bugün İslam’a dayalı hizb de aynen bu şekilde yapmalıdır. Yahudilerin tutumlarını Allah Celle Celaluhu şöyle açıklıyor:
وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون
“(Yahudiler peygamberlerle alay ederek) Kalplerimiz „perdelidir” kilitlidir dediler. Hayır; küfür ve isyanları sebebiyle Allah onlara lânet etmiştir. O yüzden çok az inanırlar.” (Bakara 88)
Yahudiler o kadar sıkıştı ki, nihayet Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi Ve Sellem’e kalplerimiz sana karşı kapalı, artık dediğini hiç anlamıyoruz dediler. Zira insan bir şeye kalbini kapatır ve ondan nefret ederse hiçbir şey anlamaz. Allah’u Teala, yahudileri kâfir olmalarından dolayı lanetledi. İnsan kâfirliği üzerinde ısrar ettikçe inanmaz ve Allah’ın laneti onun üzerine olur. Asla Allah’ın rahmeti altına girmez. Nitekim lanetin zıddı rahmettir. Başka bir ifadeyle; Allah’ın affını, mağfiretini, cennetini kazanamaz ve ebediyen cehennemde kalır. Lanetlenmiş olan yahudiler işte böyledir. Bugüne kadarda aynı konumları devam etmektedir. Yahudiler Filistin’de Müslümanlara karşı her çeşit kötülük, katliam ve vahşeti işlemektedirler.
Gerçek şudur ki; tarih boyunca İsrailoğulları’ndan ancak Abdullah bin Selam ve onunla birlikte birkaç kişi iman ederek Mümin oldular. Geneli Yahudi (kâfir) olarak kaldı. Kıyamet gününe kadar böyle devam edecek gibidirler. Bu asırda onlardan Mümin olanlar pek azdır. Günümüzde başta Amerika, Dünya Devletleri, Arap ülkeleri ve Türkiye yöneticileri Yahudileri destekleyip himaye ettikleri için daha fazla hırçınlaştılar. İslam’a karşı savaşlarına halen devam etmektedirler; Müslümanları terörist olarak nitelemektedirler. Fakat vahşi yahudi hareketlerini barışçı girişimler olarak halka lanse ettiler. Allah’u Teala geçen ayetlerde Musa’ya, İsa’ya ve diğer Resullere inanmadıklarını anlatırken, içerik olarak Hz. Muhammed’e inanmayacaklarını da göstermektedir. Bundan sonraki ayet bunun izahıdır: