-60-
Hakkı bile bile gizleyenler.

İsrailoğulları’nın Hz. Muhammed’in geleceği ile müjdelenmesine rağmen onu inkar etmeleri:

ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين

“Daha önce kâfirlere karşı zafer isterlerken kendilerine Allah katından ellerindeki (Tevrat’ı) doğrulayan bir kitap gelip de (Tevrat’tan) bilip öğrendikleri gerçekler karşılarına dikilince onu inkâr ettiler. İşte Allah’ın lâneti böyle inkârcılaradır.” (Bakara 89)

Yahudiler İslam’dan önce müşrik Araplara şöyle diyorlardı: “Bir Resul gönderilecek, onunla beraber sizinle savaşacağız ve sizi katledeceğiz.” Hz. Muhammed’in peygamber olarak gönderilmesi, Ona indirilen Kur’an’ın Tevrat’ı tasdik ettiğini Yahudiler öğrendiler. Kur’an’ın Tevrat’ı tasdik ettiğini ve Tevrat’ta gelecek Resulün sıfatlarının Hz. Muhammed’e uyduğunu görünce inkar ettiler. Araplardan Muaz bin Cebel, Bişr bin El Bera, Davut bin Seleme gibi İslam’a giren kimseler Yahudilere bunu hatırlattılar ve onlara dediler ki; “Hep bununla bizi tehdit ediyordunuz, anlattığınız sıfatlar Ona tıpa tıp uymaktadır, niye Allah’tan korkmuyorsunuz, İslam’a girmiyorsunuz?..” Yahudi olan Nadir oğullarının lideri Selam bin Maşken yalan söyleyerek; “Hayır biz size böyle bir şey söylemedik ve bildiğimiz şeyi Muhammed bize getirmedi.”
Allah’u Teala lanetli Yahudiler hakkında bu ayeti indirdi ve kâfirlere lanetle bitirdi. Bu lanet ifadesi, Allah’u Teala’nın bu tür insanlara ne kadar kızdığını gösterir. Lanetlenmiş olan bu kişiler, daha önce söylediklerini, daha sonra hayır demedik diyerek inkâr ettiler. Fikri şaşmış olan veya bu hakikatleri öğrenmeyen bir kısım Müslümanlar bu tip insanlarla nasıl barış yapmak isterler!? Bunlarla nasıl dinler arası diyalog yaparlar!? Müminiz veya Müslümanız diyenler, bu ayetleri okumuyorlar mı!? Tekrar bizde onlara cevaben deriz ki; kâfirlere lanet olsun! Hz. Muhammed ve kendisine indirilen Kur’an’a inanmayanlar kâfirdir, Allah’ın laneti onların üzerinedir.