-61-

Hak bütün insanlar içindir. Bütün insanlar Allah’ın yaratıklarıdır.

İsrailoğulları’nın ırkçı olmaları:

Allah’u Teala bunların tutumlarını kötüleyerek bunun sebebini şöyle gösteriyor:
بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباؤا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين
“Allah’ın kullarından dilediğine peygamberlik ihsan etmesini kıskandıkları için Allah’ın indirdiğini (Kur’an’ı) inkâr ederek kendilerini harcamaları ne kötü bir şeydir! Böylece onlar, gazap üstüne gazaba uğradılar. Ayrıca kâfirler için alçaltıcı bir azap vardır.” (Bakara 90)

Yahudiler, Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi Ve Sellem kendi ırklarından çıkmayınca, bundan rahatsız oldular. Buğuz ve kin besleyerek haset ettiler. Bu nedenle kendilerini alçak bir şeye sattılar ki bu alçaklık; milliyetçiliktir ve onun yüzünden haset etmek ve kin beslemektir.

Zira milliyetçiler, kendi halklarını üstün kılarlar, sadece kendi halkları için iyilik isterler ve iyi olanların yalnız kendi ırklarından çıkmasını arzu ederler. Durum öyle olmayınca da diğerlerine haset ederler, onlardan nefret ederler ve onlara kin beslerler. Misal olarak; Türkiye’de milliyetçiler, Türkiye dışından gelip Hilafete ve İslam memleketlerinin birleşmesine davet eden Müslümanları reddederler. Bu fikirlerin ve elemanların kökü dışarıda, onlara inanmayın, bunlar Araplardandır derler, Arapları horlarlar ve bu fikirlere karşı savaşırlar. Milliyetçi Araplar Türkleri horlarlar ve onlarla beraber tekrar birleşmek istemiyoruz derler, hatta sömürgecilerin iftiralarına inanarak Osmanlı İslam devleti döneminde Türkler bizi ezdiler ve zulmettiler yalan iddiasını tekrarlayarak bahane gösterirler.

Avrupa halkları ise ülkelerinde bulunan yabancı çocukların ve özellikle Müslümanların çocuklarının başarılı olmalarını çekemezler. Kendi çocuklarını devamlı üstün, diğerlerini daha düşük görmek isterler. Hatta yabancı çocukların başarılı olmalarını engellerler. Yahudiler de aynı şekilde davranırlar ve Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi Ve Sellem döneminde davranıyorlardı. Zira onlar ırkçı ve milliyetçidirler. Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi Ve Sellem’in kendi ırklarından çıkmayıp Araplardan çıkmasını çekemediler ve ona karşı kin beslediler. Bu hareketlerinden dolayı Allah’ın onlara kızgınlığı daha da arttı. Onlar ve onlara benzeyen kâfirlere ve milliyetçilik yüzünden hakkı kabul etmeyen kâfirlere alçaltıcı azap hazırladı.

İnsan, hakkı nerde bulursa bulsun, hakkı kendisine kim gösterirse göstersin onu kabul etmelidir. Yoksa “filan kişi filan halktan, söylediği hakkı kabul etmeyeceğim” diyen kimse büyük gaflete düşerek, günah işler ve Allah’ın gazabına maruz kalır. Zira hakkın milliyeti yoktur, hak bütün insanlar içindir. Ayrıca, bütün insanlar Allah’ın yaratıklarıdır, onların arasında hiçbir fark yoktur. Hepsi de topraktan yaratılan insan ırkındandır; Adem oğullarıdır. Ancak Allah Celle Celaluhu bazı insanları seçer ve onları Resul veya peygamber yapar. Ayrıca, her insan iyi ve takvalı olabilir. Böylece Allah’ın sevgisini ve rızasını kazanır. Bu insan, üstün insandır. İsrailoğulları’ndan İslam’a giren Abdullah bin Selem gibi insanları Allah Celle Celaluhu övdü. Çünkü küfür olan Yahudilikten çıkıp, imana girdiler. Yoksa İsrailoğulları’nı bir halk olarak kötülemiyoruz. Onları kafir olup kötü ameleleri yaptıkları için kötülüyoruz. Hz. Musa Aleyhisselam İsrailoğulları’ndandı. Fakat Yahudi değildi, Müslüman idi. Yahudi İslam’a zıt gelen, Hz. Musa Aleyhisselam’ın getirdiği Tevrat’ı tahrif eden, Hz. İsa’ya inanmayan, ona ve annesine çirkin iftira eden kimse demektir. Oysa Hz. Meryem ve Hz. İsa İsrailoğulları’ndan idi, fakat Yahudi değillerdi. Takvalı ve temiz Müslüman idi. Bu sebeple, yahudilerin devletine İsrail dememek gerekir. Ona “yahudi varlık” demek daha uygundur. Kendilerine İsrail devleti diyerek, ırkçılık açısından böyle ad veriyorlar. Kendilerini İsrailoğulları’na nispet ediyorlar. Bu durum, Türklerin devletine Türkiye dedikleri gibidir. Ayrıca, Türkiye devleti yahudilere Musevi derler. Bu yanlıştır. Onlar Musa Aleyhisselam’ın getirdiğini değiştirdiler. Onlara Kur’an’ın ve Resulullah Sallallahu Aleyhi Ve Sellem’in dediği gibi Yahudi deriz. Onlardan biri Müslüman olursa ona İsrailoğulları’ndan bir kişi Müslüman oldu denilebilir.