Soru:

Resimlerin veya fotoğrafların üstünde görülen insanların avretleri var mıdır?

Cevap:

Soru tam anlaşılmıyor, fotoğraflarda görülen avretler meselesinden kast edilen nedir? Ama bu konuyla ilgili kapsamlı bir şekilde cevap vermeye çalışacağım, o zaman sorusunun cevabı bulunur inşallah.

1- İnsan ve hayvan gibi ruh sahibi olan şeylerin resmini elle çizmek haramdır.
Resulullah (sav) şöyle buyurdu:
” من صور صورة عذبه الله بها يوم القيامة حتى ينفخ فيها الروح وما هو بنافخ” (البخاري)
“ Kim bir resim çizerse Allah onu kıyamet gününde azaba götürür, ta o kişi ona ruh üfleyinceye kadar. Oysa ona ruh üfleyemez”. (Buharı) bunun manası ruh sahibi bir şeyi elle çizmek haramdır.
Bir adam İbni Abbas’ın yanına gelip şöyle dedi: Bu resimleri çiziyorum, bu resimleri yapıyorum. Bunlar hakkında bana fetva ver? İbni abbas ona yaklaş bana dedi. O adam yaklaştı. İbni Abbas elini o adamın başına koyup şöyle dedi: Resulullah (sav)’ın dediğini sana bildireceğim. Resulullah (sav) şöyle buyurdu:
” كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفس تعذبه في جهنم، فإن كنت لا بد فاعلا فاجعل الشجر وما لا نفس له”. (ابن حنبل)
“ Her resim çizen cehennemdedir. Her çizdiği resim için bir nefis (ruh) kılınır, ona cehennemde azap çektirir. Eğer ille bir resim çizeceksen ağaç ve ruhsuz eşyaların resmini çiz”. (İbni Hanbel)
Bu şekilde insan ve hayvan gibi ruh sahibi olanları çizmek haramdır. Ama ağaç ve tabiatta ruhsuz olan şeylerin resimlerini çizmek caizdir.

2- Fotoğraf makinesiyle resim çekmek ruhlu veya ruhsuz olanlar için caizdir. Çünkü elle çizmek sayılmaz. Zira fotoğraf makinesinde eşyaların gölgesi basılır.

3- Tıbbi ve yargı gibi bir insanın avretine bakmak gerektiren durumlar dışında bir amaçla insanın avretinin resmini çizmek veya çekmek caiz değildir.

4- Zira tıpta haram şeylerle tedavi etmek caizdir. Bunun delili şu hadisler:
“Medine’ye Urayne ve Ukl kabilelerden bir grup insanlar gelince hastalandılar, karınlarında ağrı hissetmeye başladılar. Resulullah (sav) Sadaka olarak verilen develerin idrarları ve sütlerini içmelerini talep etti. İçince düzeldiler ve iyileştiler”. (Buharı ve Müslim). Oysa develerin idrarı necistir, pistir, normal olarak içilmez, içilmesi haramdır. Ancak tedavi için içilir.
“ Abdurrahman bin Avf ve Ezzübeyr’in vücutlarında kaşıntı vardı. Resulullah (sav) onların ipekten bir gömlek giymelerine ruhsat verdi”. (Buharı ve Müslim). Oysa Resulullah (sav) erkeklerin ipekten elbise giymelerini haram kıldı. Sadece kadınlara müsaade etti. Bunun manası haram şeylerle tedavi edilir.
“ Arface bin Esad; cahiliyede Külap savaşında burnum kesildi. Gümüşten bir burun taktım. Ama çürüdü. Resulullah (sav) altından bir burun takmamı bana emir verdi” (Tirmizi). Oysa erkeklerin altını takmalarını haram kıldı. Sadece kadınların altın takmalarına müsaade etti. İşte tedavi için erkeklerin haram bir şey kullanmalarına cevaz verdi.
Buna göre tıbbi maksatla tabip, doktor, hasta bakıcı, hemşire gibi kimseler insanın avretine bakabilirler. Buna göre tedavi maksadıyla avretin resmini çekebilirler ve bakabilirler. Başkalarına müsaade edilmez.

5- Hakim bir mesele hakkında araştırma istemişse bir kişinin avretini keşfetmek ve fotoğrafını çekmek veya resmini çizmek gerekli olursa o zaman avretin resmi çekilir ve bakılır. Hakim tarafından görevlendirilen dedektif veya polis bunun resmini çekebilir. Hakim gibi alakadar kimseler ancak bakarlar. Bunun delili şu hadislerdir:
“ Nebi (sav) Sa’d bin Muaz’ı Kureyze oğulları hakkında hakem olarak tayin edince onların avret yerlerini açıyordu”. (Elhakim ve İbni Habban) Avret yerlerinde kılları bitmişse baliğ sayılıp cezalandırılıyordu.
Yine İslam Hilafet Devletinin 3. Raşidi Halifesi Osman r.a döneminde bir genç çocuk hırsızlık yapınca, buluğa erip ermediğini bilmek üzere şöyle emir verdi: “ onun avret yerini açın. Açtılar, kılları bitmediği için eli kesilmedi”. (Beyhakı). Sahabeler bunu gördüler ve işittiler, hiç itiraz etmediler. Bu ise İcmai sahabedir. Şeri bir delildir.
İşte bunun gibi şeriatın cevaz verdiği önemli meselleer için avret yerlerinin resmi de çekilir ancak sadece alakadar kişiler bakarlar. Bunun dışında caiz değildir.

6- Bu nedenle umuma yaymak üzere kadının yüzü ve elleri haricinde veya erkeklerin göbekten dizine kadar avretlerinin resmini çekmek veya çizmek caiz değildir. Cinsi duyguları tahrik etmek veya ticari maksatla cinsi meseleyi istismar etmek üzere demokratik ve laik sistemlerde olduğu gibi avretlerin resimlerini çizmek veya çekmek ve ondan sonra bu resimleri umuma yaymak, asmak ve satmak haramdır. Müslüman böyle şeylerden uzak durmalıdır, mümkün olduğu kadar gözlerini bundan çevirmelidir. Allah’ın izniyle İslam Hilafet Devleti kurulunca bunu yasaklayacaktır, toplumu temiz tutacaktır, ahlaka tehlike teşkil edecek ve toplumu ifsat edecek her şeyi yasaklayacaktır.

Esad Mansur