-65-

!!!!!! Yahudilerin ne kadar inatçı, yalancı ve ne kadar menfaatçi olduklarının göstergesi….!!!!!!

قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فان الله عدو للكافرين
“De ki: Cebrail’e kim düşman ise şunu iyi bilsin ki Allah’ın izniyle Kur’an’ı senin kalbine bir hidayet rehberi, önce gelen kitapları doğrulayıcı ve müminler için de müjdeci olarak O indirmiştir. Kim, Allah’a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail’e ve Mikâil’e düşman olursa bilsin ki Allah da inkârcı kafirlerin düşmanıdır.” (Bakara 97, 98)

Cebrail’i düşman edinen kimse Allah’ı düşman edinmiş olur:

Bu ayetlerin yahudiler ile Resulullah Sallallahu Aleyhi Ve Sellem arasında cereyan eden münakaşa üzerine nazil olduğuna dair alimlerin ittifakı var. Bu münakaşada, yahudiler Resulullah’a birkaç soru sordular. Resulullah onlara dedi ki; “Eğer size cevap verirsem bana tabi olup, İslam’a girecek misiniz? Onlar evet dediler. Yakub Aleyhisselam’ın kendine yasakladığı yiyecek hakkında ve çocuğun erkek veya kız doğuşu hakkında sorular sordular ve sordukları sorulara Resulullah cevap verince, bu cevapları onayladılar. Resulullah dedi ki; “öyleyse İslam’a girin.” Dediler ki; meleklerin arasında hangisi senin dostun. Resulullah dedi ki; “O bütün Resullerin ve nebilerin dostu olan Cibril’dir. Bu benim dostumdur.” Dediler ki; öyleyse sana inanmayacağız. Resulullah; “niye” diye sorunca, dediler ki; o bizim düşmanımızdır. Oysa onlar, bunu bahane olarak gösterdiler. Çünkü sordukları sorulara Resulullah cevap verirse inanacaklarına dair söz vermişlerdi. Bu sözleri bozmak için böyle yaptılar. Bugün yahudiler Filistin’de aynı şeyi yapmaktadırlar; Arafat, Abbas ve onların zümresi hainlik yapıp yahudilerin bütün istediklerini tamamen yerine getirmelerine rağmen, yahudiler her sefer bahane olarak bir şey çıkartırlar ve sürekli böyle yaparak sözlerini bozarlar. Bunlarla da kalmayıp, Arafat zümresini ve Filistinlileri de suçlu kılarlar.
Ayrıca yahudiler, Cebrail Aleyhisselam’ı azap meleği olarak saydılar. Çünkü, kendileri dahil olmak üzere Allah’a isyan edenlere Cebrail Aleyhisselam azabı Allah’ın emriyle indiriyordu. Ve dediler ki; Mikâil senin dostun olsaydı veya Mikâil Kur-an’ı indirseydi İslam’a girerdik. Çünkü Mikâil rızk vermek, bitki yetiştirmek ve yağmur indirmekle mükellef olan melektir dediler. Bu olay, yahudilerin ne kadar inatçı, yalancı ve ne kadar menfaatçi olduklarını gösterir. Onlar sadece, kendilerine menfaat vereni arıyorlar. En büyük hidayet göstereni istemiyorlar. Zira Cebrail Aleyhisselam Kur’an’ı indirdi. Bu Kur’an müminler için bir hidayet ve müjde kaynağıdır. Bu ise daimdir ve insanları ahirette de felaha taşıyacaktır. Aynı anda Kur’an, Musa’ya indirilen doğru Tevrat’ı onaylıyor. Allah’u Teala Cebrail Aleyhisselam’a düşmanlık yapanın Mikâil Aleyhisselam’a da düşmanlık yapmış olduğunu gösterdi. Çünkü melekler arasında hiçbir fark yoktur. Hepsi Allah’ın her emrini hemen yerine getirmekle yükümlü kullarıdır. O sebeple kim Cebrail Aleyhisselam (as)’a düşmanlık yapmışsa, Mikâil Aleyhisselam’a düşmanlık yapmış olur diye beyan etmiştir. Hatta Allah’u Teala bütün meleklerine ve Resullerine böyle kişilerin düşmanlık yaptıklarını gösterdi. Kim böyle yaparsa kâfirdir. Allah ise kâfirlerin düşmanıdır. Böylece Yahudiler ve Hristiyanlar kafir ve Allah’ın düşmanı olmuş oldular.
Diğer yandan, Allah’u Teala bir çok ayette Cebrail’i övüyor ve onu güzel isimlerle isimlendiriyor: Ruh, Ruhul Emin, El- emin ve Ruhul Kudüs, böylece Cebrail Aleyhisselam meleklerin efendisi oldu. Kur’an’ı Resulullah’a getiren odur. Zira Allahu Teala insanlardan insanlara hidayeti göstermek üzere nasıl resuller veya elçiler seçmişse bu resullere risaleti indirmek için meleklerden resulleri seçti; Hac suresinde 75. ayette bunu gösterdi ve Cebrail melek olan resullerdendir. Yahudiler Kur’an’a ve Muhammed Sallalahu Aleyhi Ve Sellem’e düşmanlıklarından dolayı Cebrail Aleyhisselam’a da düşman oldular. Bir ayeti bile inkâr eden kimse kâfirdir. Bu da Allah’ın düşmanıdır. Çünkü Allah’ın ayetlerini reddediyor, Allah’ın emrettiğini reddediyor. Bunu yapan kimse Allah’a düşmanlık yapmış olur. Müslüman olmayan herkes kâfirdir ve Allah’ın düşmanıdır. Müslümanları ezmek veya yok etmek için çalışır. Bu sebeple kâfirler, her taraftan Müslümanlara saldırıyorlar; Bir taraftan Amerika ve İngiltere, başka taraftan bunların kurdukları İsrail denilen varlık, öbür taraftan Hindular, Filipinler, Ermeniler, Marunîler, öteki taraftan Ruslar, Sırplar, Çinliler vs. Ancak Müslümanlar Allah’ın dinine sarılıp bir devlet ve tek güç olurlarsa bunlar korkup susarlar. Daha doğrusu İslam devleti olan Hilafete boyun eğerler. Kur’an ve Resulullah bu hakikati gösterdiği gibi tarih bu hakikati gösterdi.