-73-

Kafirler Müslümanların dostu olamazlar.

Müslümanların dostu ve yardımcısı yalnız Allah’tır:

Allah’u Teala, ayetin (Bakara 106) sonunda kudret sıfatını göstererek sert ifade kullanıyor: “Allah’ın her şeye kadir olduğunu bilmedin mi?!” Ondan sonraki ayette bu sert ifadeyi şöyle pekiştiriyor:
ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير
“(Yine) bilmez misin, göklerin ve yerin mülkiyet ve hükümranlığı yalnızca Allah’ındır? Sizin için Allah’tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı vardır.” (Bakara 107)
Burada, Allah şeriatından vazgeçenleri tehdit ediyor. Mülk Allah’a ait olduğu gibi hükümde O’na aittir. Çünkü mülk sahibinin kendi mülkünde sözü geçerli olur, başkasının değil. Allah her ayeti kaldırabilir, yerine başka ayeti getirebilir, o her şeye kadirdir. Mülk sahibi O’ dur, hükümleri ancak O değiştirir. Buna itiraz edilemez. O yaratıcı olduğu gibi yarattığına da ancak O hakim olur. Bu nedenle A’raf suresi 54. Ayette bunu bildiriyor:
إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم إستوى إلى العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر ، تبارك الله رب العالمين.
“Şüphesiz ki Rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra Arş’a istivâ eden, geceyi, durmadan kendisini kovalayan gündüze bürüyüp örten; güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş durumda yaratan Allah’tır. Bilesiniz ki, yaratmak da emretmek de O’na mahsustur. Âlemlerin Rabbi Allah ne yücedir!” (A’raf 54)
Yarattıkları O’nun mülküdür, ancak O onlara hakim olur, emir sahibi ancak O’ dur.
Allah’a itaati bıraktığımız takdirde ne bir dost ve ne de bir yardımcı bulabiliriz. Bu hakikati Allah Celle Celaluhu bu ayette bildirdi.
İşte günümüzde Müslümanlar Allah’ı, O’nun şeriatıyla hükmetmeyi terk edince bir dost ve yardımcı bulamıyorlar. Kendileri küfür şeriatı uyguladıkları halde Batı şeytanları onlara yine de saldırdı ve hala da saldırmaktadırlar. Müslümanlar, Amerika, Avrupa ve Yahudilerden dostluk ve yardım bulamıyorlar. Oysa bu kâfirler Müslümanları; “İslam şeriatı artık bu asır için elverişli değil, Batı nizamı çağdaş, modern ve daha güzeldir” diyerek onları İslam’dan uzaklaştırmışlardı. Hilafet ve şeriatla hükmetmeyi kaldırınca Müslümanlar bu hale susmuşlardı. Bu oluşuma rıza gösterdiler. Hala küfür ahkâmına karşı suskundurlar, bu ahkâma uymaktadırlar ve başkaldırmıyorlar. Bu nedenle Allah dışında bir dost ve yardımcı bulamıyorlar. Kâfirler her yerden onlara saldırıyor, vücutlarını parçalıyor, servetlerini çalıyor, onları fakir ve sıkıntılı halde bırakıyorlar. Müslümanlardan hala bu gerçeği kavrayamayanlara yazıklar olsun!…