Soru:

Kızımın adı Berra nefsiyet kitabında ve hadis kitaplarında Rasulullah ın bu ismi değiştirdiği geçiyor.

Soru şu: Bu ismi koymak haram mı? Kesinlikle değiştirmem gerekiyor mu? Veya aynı kökten olan Ebrar vb. isimler içinde bu geçerli mi?

Cevap:

İbni Abbas r.a şöyle dedi: “(Resulllah (sav)’in hanımı) Cuveyriye’nin ismi (برّة) Berre idi. Resulullah (sav) onun ismi Cuveyriye’ye çevirdi. Çünkü berre yanından çıktığı denmesini kerih görüyordu” (Müslim)
Ummu Seleme’nin kızı şöyle dedi: “Benim adım (برّة) Berre idi, Resulullah (sav) bana Zeynep adını verdi”. (Müslim)
“Zeynep binti Cahş’ın adı (برّة) Berre idi. Resulullah (sav) ona Zeynep adını verdi”. (Müslim)
Bu isim Berra değil, Berre (برّة) idi.
Berre kelimesinin manası iyi, hayırlı, itaat eden kadın, severek güzel muamele yapan kız veya kadındır. Bu açıdan bu isim güzeldir, onu kıza bir isim olarak vermek caizdir.
Ancak Ibni Abbas’ın rivayet ettiği gibi Resulullah (sav) iyilikten çıktığı veya ayrıldığı denmemesi için bu adı karısına vermek istemedi. Böyle şeyin denmesini sevmedi, yoksa haram olarak saymadı.
Şu anda Araplar birbirlerine berre deyince çık manası olarak kullanıyorlar.
Ama Berra’ ismi ayrıdır. Arapçada şöyle yazılır (برّاء): kelimenin sonunda e harfi değil a harfi vardır ve arkasına hemze gelir. Bunun manası temize çıkartandır. Berra’ (برّأ) temize çıkarttı. Türkçede Arapçadan gelen beraat (براءة) kelimesi bununla alakalıdır; suçsuz çıktı, suçlu bulunmadı, temiz çıktı demektir.
Bu nedenle bu ismi değiştirmeye gerek yoktur. Allah sizin kızlarınız ve bütün Müslüman kızları ve kadınları mübarek kılsın ve temiz tutsun.
Esad Mansur