Soru :

Dedemin çoban köpeği var. Koruma amaçlı bahçededir ve soğuk gecelerde evin bir odasına alır. Duydum ki köpek bir amaç ile tutulursa, necis değilmiş. Bu doğru mudur?
Köpeğin değdiği yeri namazdan önce yıkamalı mıyım?

Cevap:

İslam’da belli haller dışında genel olarak köpeği evde tutmak, beslemek, yetiştirmek ve bulundurmak caiz değildir.
Resulullah (sav) şöyle buyurdu:
” لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة تماثيل” (البخاري)
“ Melekler köpeğin ve heykellerin bulunduğu bir eve girmez” (Müslim)
” من أمسك كلبا فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط، إلا كلب حرث أو ماشية” (البخاري)
“ kim bir köpek tutarsa her gün amelinden bir kırat kadar eksilme olur. Ancak ekim veya hayvanlar için tahsis edilen köpek müstesnadır” (البخاري)
” من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم” (مسلم)
“ Av veya koyunlar veyahut arazi köpeği dışında kim bir köpeğe sahip olursa her gün sevabı iki kırat kadar eksilir” (Buharı)
Bu hadislerde köpeğin av, ekim, ziraat veya hayvanları korumak haricinde köpeği tutmak veya beslemenin caiz olmayıp kesin haram olduğuna dair delillerdir. Hadisler sahihtir, delaletleri haramlıkla sarihtir, açıktır.
Birçok âlim evi korumak için de haram olduğunu söyledi. Çünkü hadisler yukarıdaki hallerde tahsis getirdi. Bazıları ise cevaz verdiler.
Ama ıssız veya tenha yerlerdeki evleri korumak için tutmayı caiz görüyorum. Tutulacaksa da evde tutmak caiz değildir. Evin haricinde, bahçesinde köpek için bir yuva, bir yer ayarlamak gerekir. Soğuktan korumak için onun yeri bir şekilde ısıtılır. Evde bir oda tutmak evin dâhilinde olur, melekler o eve girmez. Bunun manası evde tutmak haramdır.
Şehirlerde veya insanların yaşadıkları kalabalık yerlerde köpek tutmak sakıncalıdır, her geçene havlayacaktır. Çünkü insanları rahatsız eder ve korkutur. Bu caiz değildir.
Şimdi kâfirleri taklit ederek bu şeriatın cevaz verdiği ihtiyaçlar dışında evlerde köpek tutmakta haramdır.
Resulullah (sav) şöyle buyurdu:
” من تشبه بقوم فهو منهم” (أبو داود)
“ Kim bir kavme benzerse onlardan olur”. (Ebu Davut)
Kâfirlere bakarak, onları beğenerek, onlar yaptıkları için veya onların kültürleri, bakış açısı, din ve fikirlerinden kaynaklanıyorsa benzemek ve taklit etmek haramdır.

Necasetine gelince;
Resulullah (sav) şöyle buyurdu:
” طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب” (مسلم)
“Birinizin kabında köpek yalarsa, içerse birinci defa toprakla yıkamakla birlikte onu yedi defa yıkamasıyla kabın tahareti olur” (Müslim)
Taharet, şer’i temizliktir. Onun aksi necasettir.
Başka rivayette Resulullah (sav) şöyle buyurdu:
” إذ ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا، وعفروه في الثامنة بالتراب”
“ Köpek bir kabı diliyle yalarsa onu yedi defa yıkayın ve sekizincisinde onu toprakla ovun” (Müslim)
Bu hadislerin nassıyla köpeğin dili veya tükürüğü necistir. Buna binaen kılları necistir. Çünkü kıllarından ter çıkıyor, bu şekilde necis olur. Bu her köpek için geçerlidir. Belli köpeklere tahsis gelmedi. Ancak elle değerse veya elbiselere değinirse sadece suyla yıkanır.
Bazı âlimler av, ekim, ziraat veya hayvanları korumak için tutulan köpek elbiseye değerse neceset hâsıl olmaz, çünkü ondan sakınmak mümkün değildir dediler. Bu ise pek güçlü bir görüş sayılmaz.
Resulullah (sav)’in zevcesi Meymune r.a şöyle dedi:
“ Bir sabah Resulullah (sav) asık suratla kalktı. Meymune dedi ki: Ey Resulullah! Bu gün senin halini garip görüyorum. Resulullah (sav) dedi ki: geceleyin Cebrail benimle görüşmek için söz verdi. Fakat benimle karşılaşmadı! Allaha yemin ederim ki sözünü hiç bozmaz. O gün Resulullah (sav) o hal üzerinde kaldı. Sonra evde oturulan bir yer altında bir yavru köpeğin bulunduğu içine girdi. O yavru köpek oradan çıkartıldı. Sonra Resulullah (sav) onun yerine su serpti. Gece olunca Cebrail onu karşıladı. Ona dün benimle karşılaşacağına dair bana söz vermiştin dedi. Cebrail dedi ki evet, fakat biz (melekler olarak) bir evde köpek veya (elle çizilmiş) bir resim varsa girmeyiz” (Müslim)
İşte kuvvetli görüş budur. Allah’ın izniyle İslam Hilafet devleti olunca emniyet toplumu gölgeleyecektir. İnsanlar huzur içerisinde yaşayacaklar, evlerine, mallarına, canlarına ve ırzlarına korku olmayacaktır. Tek tük fasık veya münafık bir kişi çıkarsa da, bu pek azdır. Hem imani atmosfer olacak, İslami cezalar uygulanacaktır. Zira bu cezalar caydırıcıdır. Müslümanlar da birbirlerinin mallarını, ırzlarını ve canlarını korurlar.

Esad Mansur