-79-
Mescitlerde Allah’ın sözünü yükseltmeyi engelleyenlerin durumu:

ومن أظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها إسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الأخرة عذاب عظيم.
“Allah’ın mescitlerinde O’nun adının anılmasına engel olan ve onların harap olmasına çalışandan daha zalim kim vardır! Aslında bunların oralara ancak korkarak girmeleri gerekir. (Başka türlü girmeye hakları yoktur.) Bunlar için dünyada rezillik, ahirette de büyük azap vardır.” (Bakara 114)

Ayetin nüzul sebebi; Kâfir Kureyşlilerin (ve bu işi yapanların genelini kapsayan) Allah’ın mescitlerini, Müslümanların girip ibadet yapmalarını ve Allah’ın dinine davet etmelerini engellemeleri üzerinedir.
Eğer Allah Celle Celaluhu mescitlerde anılmazsa tahrip edilmiş olur. Mescitlerin tahribi ise; yıkılması veya müzeye çevrilmesiyle gerçekleşebileceği gibi, Allah’ı anmayı engellemekle de gerçekleşir. Eski Sovyetler Birliğinde birçok cami yıkıldı, birçok cami bina olarak müzeye çevrildi veya başka alanlarda kullanım amacıyla aslından başka şeylere dönüştürüldü. Eski Yugoslavya’da, Hindistan’da ve Filistin’de Yahudiler aynı şeyleri yaptılar.
Türkiye’de Mustafa Kemal ve İsmet İnönü dönemlerinde de aynı olaylar olmuştur. Ayasofya Camii bu tahribata bir delildir ve de müze konumu halen devam etmektedir. Ayasofya Camii’nde, Fatih döneminden Mustafa Kemal dönemine gelinceye kadar gece-gündüz Kur’an okunuyor, ibadet yapılıyor ve Allah’a davet ediliyordu. Bunları durdurmakla bu şekilde, bu mescidi tahrip edip Allah’ın isminin Allah’ın mescidinde anılmasını engellediler. Atatürk’ün halefi İsmet İnönü ise; bu mescid konumunu tamamen tahrip edip müzeye çevirdi. Daha önce kapatılmış olan Hıristiyanlara ait haç ve diğer şirk resimlerini ortaya çıkarttılar, bozulanlar tekrar nakşettirildi.
Yine Allah’ın hükümlerinin teker teker camilerde açıklanmasını yasaklayanlar Allah’ın sözünü yükseltmesini engellemiş olurlar. Zalim otoriteler camilerde sadece iman, ibadet ve ahlaktan söz edilmeye müsaade ederler, İslam’ın yönetimi olan Hilafet sistemi, İslam’daki iktisadi nizam, iç ve dış siyaset, ceza kanunları gibi İslam’ın fikirlerinin açıklanmasına müsaade etmezler, daha doğrusu bunları açıklayanlara ceza verirler. Bu otoriteler, yöneticileri ve adamları mescitlerde Allah’ın sözünün yükseltilmesini engelleyenlerdendir. Aynı kefededirler ve aynı cezayı

görürler.