Soru:
Temizlik veya tadilat işleri için bir Müslümanın kiliseye girip hizmet etmesi caiz midir?
Cevap:
Kilise dâhil olmak üzere kâfirlerin mabetleri ve bunlarla ilgili işler inanca dayalıdır. Kâfirler edindikleri ilahlara tapmak maksadıyla mabetleri tesis ederler. Bu nedenle mabetler inançlara bağlıdır. Bu inançlar İslam akidesine zıt olduğundan dolayı bu mabetlere yönelik her hangi bir amel, iş yapmak caiz değildir. Zira bu iş küfür inançlarının devamını sağlar, yaşatır, oysa bu inançları çürütmek ve bu inançları kabul edenleri İslam’a çağırmak gerekir.
Nitekim bu mabetleri yapmak, onarmak, bunlarda tadilat yapmak veya onların temizliğini yapmak gibi işler küfür işlerine bir yardım sayılır. İnsanların küfür veya haram işleri yapmalarına yardım etmek caiz değildir, büyük haramdır.
Allah (cc) şöyle buyurdu:
وَتَعَاوَنُوۡا عَلَى الۡبِرِّ وَالتَّقۡوٰى‌ وَلَا تَعَاوَنُوۡا عَلَى الۡاِثۡمِ وَالۡعُدۡوَانِ‌ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ‌ؕ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيۡدُ الۡعِقَابِ‏
“İyilik ve takva işleri yapmada birbirinize yardım edin. Günahı işlemek ve haksızlık yapmada birbirinize yardım etmeyin. Allahtan korkun. Şüphesiz ki Allah’ın cezası pek çetindir”. (Maide 2)
Bakara suresi 177. Ayette iyiliğin ne olduğunu gösterdi: “Allaha, ahirete, meleklere, indirdiği kitaplara ve peygamberlere iman etmek, seve seve akrabalara, yetimlere, miskinlere, yolda parasız kalanlara, muhtaç olduklarını söyleyenlere ve azat olmaya çalışan kölelere parasal olarak yardım etmek, namazı ikame etmek, zekâtı vermek, ahitlere vefakârlık yapmak, sıkıntıda, zarara uğramada ve savaşta sabretmek ve sebatlılık göstermektir. Bunu yapanlar sadık kimseler ve takva sahibi olanların ta kendileridir”.
Bu nedenle herhangi bir amel İslam akidesine ters ise veya Küfür akaitlerine dayalı ise veya haram işlerden ise veyahut zulüm varsa orada çalışmak caiz değildir. Zalimlere zulüm ve haksızlık yapmada onlara yardım etmek caiz değildir.
Hz. Ömer r.a Küdüs’ü fethedince oradaki Hristiyanlarla anlaşma yaptı. Bu anlaşmanın bir bendinde şu şartı koştu: “Yeni kilise veya manastırı veyahut rahibin yerini yapmamak, bunlardan bir tanesinde yıkıntı veya bozulma olursa onu onarmamak”. (İbn-il asaker)
Burada İcma-u Sahabe gerçekleşmiştir. Orada birçok sahabe vardı, hiç bir sahabe buna itiraz etmedi.
Kendileri bile mabetlerinde tadilat ve onarma yapamazlar. Bab-ı evla Şeri kaidesine göre Müslümanların orada çalışmaları hiç caiz değildir.
Bu nedenle de Ümmet âlimlerinin görüşleri kiliseler başta olmak üzere kâfirlerin mabetlerini tesis etmek, onarmak ve her hangi bir iş veya hizmeti yapmanın haram olduğu hususunda birleşti.
Kiliselerde tadilat veya temizlik yapmak gibi ameller buna dâhildir, bu işleri yapmak da caiz değildir.
Allah’ın izniyle yakında kurulacak İslam Hilafet devleti kurulunca gayri Müslimlerin yeni mabet yapmalarına veya mabetlerini onarmalarına müsaade etmeyecektir. Ancak mevcut olan mabetlerini yıkmaz, orada ibadet yapmalarını yasaklamaz. Onlara karşı iyi muamele yapar ve İslam’a girmek için zorlamaz, fakat onlar zorlanmadan İslam’a çağırılırlar ve güzel şekilde tartışılır.

Esad Mansur