-85-
Bir dönem İsrailoğulları’nın üstün kılınması:

يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ
“Ey İsrailoğulları! Size verdiğim ni¬metimi ve sizi (bir zamanlar) cümle âleme üstün kılmış olduğumu hatırlayın.” (Bakara 122)
Daha önceki ayetlerde Allah’u Teala, Resulullah Sallallahu Aleyhi Ve Sellem’in hakla müjdeleyici ve uya¬rıcı olarak gönderildiğinin hakikatini ha¬tırlat¬tıktan sonra, Yahudi ve Hıristiyanların Resulullah Sallallahu Aleyhi Ve Sellem ve ona tabi olanların bu du¬rumlarına razı olmayacaklarını, ancak imanla¬rını, dinlerini bıraktıkları takdirde yani; Yahudi veya Hıristiyanların bulunduk¬ları küfür yolu üzere yaşamadıkları müd¬detçe razı olmayacaklarını bildirmektedir.
Bir kısmı (Yahudilerden ve Hıristi¬yanlardan bazıları) iman edip Müslüman oldu, diğer bir kısmı da (Al-i İmran 110. ayette bildirildiği gibi) kâfir olarak kaldılar. Bu nedenle, bu ayette (Bakara 122) İsrailoğulları’nı imana döndürmek için onlara sesleniyor ve onlara verdiği nimeti hatırlatı¬yor. O nimeti (hidayeti) kendilerine bir ta¬kım Resul ve nebilerle gönderdi. Bu hida¬yete ulaşıp iman etmekle diğer insanlara üstün oldular. Nitekim üstünlük imanla ve takva ile gerçekleşir. Allah’u Teala bu ölçüyü Hucurat suresinin 13. Ayetinde gös¬terdi:
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ
“…Muhakkak ki Allah yanında en değerli olanınız, O’ndan en çok korkanı¬nızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden haberdardır.” (Hucurat 13)
İsrailoğulları imanı ve takvayı bırakıp dünyayı, malı ve parayı sevmeye başlayınca Allah onların bu durumunu yerdi, kınadı ve onları rezil etti. Hatta onların bir kısmını do¬muz ve maymuna çevirdi. Yine onları lanet¬ledi, zilletli ve korkak bir millet haline getirdi.
Hiçbir kavim başka bir kavimden üstün değildir. Hepsi Havva ve Adem’den türedi¬ler. Hepsi topraktan yaratıldı. Onları ayıran en önemli faktör iman ve takvalarıdır. Üstün¬lük te ancak takva ile gerçekleşir.
Ateşten yaratılan İblis, topraktan yaratıl¬dığı için insandan üstün olduğunu id¬dia etmiştir. Bu nedenle kibirlenerek Allah’a isyan etti. İsyanından dolayı Allah İblisi lanetledi ve yerinin cehennem olduğunu bil¬dirdi.
İslam ümmeti imanı terk etmedi, fakat bu imanın gereği olan şeriatı tatbik etmek, yaşamak ve onu aleme taşımayı ihmal etmiş¬tir. Yine ümmet, İslam’ı pratikte tatbik ede¬cek olan İslam Devletini ikame etmede geri kaldı. Bu nedenle Allah birçok musibet¬ler gönderiyor. Bu ancak iman ve takvada üstün olmakla aşılabilir.