Soru:
Ben çocuklarımı judo sporuna götürüyorum ve orda saygı gereği selamlamak için bir rükû tarzı ve birde diz üstü secdeye benzeyen ama tamamen eğilmeden bir selamlama pozisyonları var. Bunları spor ve saygı çerçevesinde yapmak caiz midir? Yoksa değil midir?

Cevap:

Kays bin Sa’d r.a şöyle dedi: “(Irak’ta) El Hira (şehrine) geldiğimde (onların kralı) Murzuban’a secde ettiklerini gördüm. Dedim ki Resulullaha secde etmek daha hak, evladır. Peygamber (sav)’in yanına gelince dedim ki: El Hira’ya gittiğimde onların Murzuban’a secde ettiklerini gördüm. Ya Resulullah: sana secde etmemiz daha hak, evladır. Resulullah dedi ki: mezarıma gelince bana secde eder miydin? Dedim ki: Hayır. Dedi ki bunu yapmayın. Şayet bir insanın başka bir insana secde etmesini emredecek olsaydım, kadının kocasına secde etmesini emrederdim. Zira erkeklerin kadınların üzerinde Allah’ın kıldığı haktan dolayıdır.”. (Beyhakı)
Yine buna benzer Muaz bin Cebel r.a’dan bir rivayet vardır. Dedi ki:
Şam’dan dönünce Resulullaha secde ettim. Resulullah: Ey Muaz bu da nedir?! Muaz şöyle dedi: “Şam’a vardım. Orada insanların Piskopos ve Patriklerine secde ettiklerini gördüm. Bunu sana yapmak içimden geçti. Resulullah (sav) şöyle dedi: “sakın bunu yapmayın. Eğer bir kimsenin Allah’tan başka birine secde etmesini emretseydim kadının kocasına secde etmesini emrederdim…” (Tirmizi)
Resulullah (sav)’a şöyle soruldu:
“Bir adam kardeşiyle veya arkadaşıyla karşılaşınca ona eğilmesi olur mu? Resulullah (sav) dedi ki, hayır”. (Tirmizi ve İbni Maceh)
Allah’ın vahyi ile Resulullah (sav)’in söylediği bu hadislere göre saygı göstermek veya selamlamak için olsun, oyun oynarken olsun, başka hedef için olsun birinin diğerine rükû etmesi (eğilmesi) ve secde etmesi caiz değildir, haramdır. Bu nedenle judo sporunda rükû etmek veya secde etmek haramdır. Zaten judo ve karate gibi spor oyunları doğu Asya memleketlerindeki putperest insanların kültürlerine dayalıdır. Hatta ibadetleriyle alakalıdır. Onlar putperest Buda putu gibi taşlara rükû eder ve secde ederler. Kişilerin birbirlerine eğilmeleri ve secde etmeleri kültürlerine bağlıdır. Aynen İslam’dan önce Pers, Hira ve Şam halklarında da aynı şey vardı. Bu halkların dinlerine ve kültürlerine dayalıdır. Bu nedenle Resulullah (sav) bir kişinin başka kişiye saygı göstermek için de olsa eğilmesi ve secde etmesini yasakladı.
Çocuklara böyle sporu öğretmek gerekirse rükû etmeden, eğilmeden ve secde etmeden öğrenebilirler.
Bizim dinimizde ve buna dayalı olan kültürümüzde rükû etmek veya eğilmek ve secde etmek sadece ve sadece Allaha olur. Başkasına kesinlikle caiz değildir. Bu putperestlerden gelen sporda ve diğer kültürlerden gelen eğilmek ve secde etmek haramdır. İslam’da selamlamak, cennet ehlinin selamlamasıdır; “esselemu aleykum ve rehmetullahi ve berkatuh”. Yine de eğilmeden elle tokalaşma caizdir. Allah bizi ve sizi cennet ehline dâhil etsin.

Esad Mansur.