İbrahim (as)’ın duaları nelerdir?
O dualardan hangisi gerçekleşti?

-91-
Hz. Muhammed’in gönderilişi Hz. İbrahim’in duasının icabetidir:

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ العَزِيزُ الحَكِيمُ
“Ey Rabbimiz! Onlara, içlerinden senin âyetlerini kendilerine okuyacak, onlara kitap ve hikmeti öğretecek, onları temize çıkartacak bir peygamber gönder. Çünkü aziz ve hakim olan yalnız sensin.” (Bakara 129)
İbrahim Aleyhisselam bu ayetten önce birkaç duada bulundu:
– Mekke’nin emniyetli bir belde olarak kalması,
– Mümin ahalisine bir takım meyveler olarak rızk verilmesi,
-Kendi zürriyetinin Müslüman olması ve kedisinden ve çocuklarından tövbenin kabul edilmesi,
-Zürriyetinden bir Resulün gönderilmesi için Allah’a dua etmesi. Ki gönderilecek bu Resul onlara Allah’ın ayetlerini okusun, kitabı ve hikmetini de öğretsin ve onları temize çıkartsın.
İbrahim Aleyhisselam’ın duası kabul edildi. Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi Ve Sellem İbrahim zürriyetinden bir Resul olarak kabul edildi. Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi Ve Sellem’in duası ezelden Allah’ın aldığı bir karar veya Allah’ın takdirine uygun geldi. Zira İbrahim Aleyhisselam pek akıllı ve hikmetli bir şahsiyete sahipti. Kendi zürriyeti için en hayırlı olan hususları istedi. Onların Müslüman ol¬malarını ve kendilerinden onlara doğruyu ve iyi olanı öğretecek bir peygamberin gönderilmesini istedi. Çocuklar için en iyi şey budur. Çünkü çocuklar ne kadar zen¬gin olursa olsunlar, eğer salih kişiler değil¬lerse bu zenginlik onlara fayda vermez tersine bedbaht olurlar.
Bu gönderilişle ilgili olarak Ebu Umame Resulullah Sallallahu Aleyhi Ve Sellem’e sordu:
“Senin işinin ilkesi neydi?” Resulullah Sallallahu Aleyhi Ve Sellem şöyle bu¬yurdu: “Babam İbrahim Aleyhisselam’ın duası, İsa Aleyhisselam’ın benimle müjdelenmesi ve annemin rüyasıdır. Ben doğunca Şam saraylarını aydınlatmış bir ışık görmüştür.” (İbni Hambel)
Âlimler, Şam saraylarının aydınlatılmasından kastın; orada İslam’ın yayılacağına, Şam bölgesinin fethedileceğine dair bir müjde olarak anladılar. Şam bölgesi; Suriye, Ürdün, Filistin ve Lübnan’dır. Bahsedilen hususların hepsi gerçekleşmiştir. Hatta Resulullah Sallallahu Aleyhi Ve Sellem şöyle buyurdu:
“Ümmetimden bir grup hak üzerinde sebatlık gösterecekler. Kendilerine karşı gelenlere ve kendilerini rezil edenlere aldırış etmeyecekler. Bunlar bu durum üzerinde öyle devam edecekler. Ta Allah’ın emri gerçekleşinceye kadar sebatlık gösterecekler. Onlar Şam bölgesindendir.” (Buhari)
Bu sebeple, bazı alimler; “Şam bölgesi ve ahalisi İslam’ın kalesi olacaktır. Oradan tekrar İslam’ın yükselmesi başlayacaktır” diye anladılar.
Ayette kitap ve hikmet geçti. Bunlar beraber gösterildi. Bu nedenle, hikmetten “Sünnet” “Resulullah Sallallahu Aleyhi Ve Sellem’in hadisleri” anlaşılır. Çünkü kitap Kur’an’dır. Kur’an’ı açıklayan ve onun detaylarını beyan eden Resulullah Sallallahu Aleyhi Ve Sellem’dir. Çünkü Resulün işi hem kitabı tebliğ etmek hem de onu açıklamaktır. Ayrıca onu uygulamaktır. Böylece Resullüğü tamamlanmış olur. Onları temize çıkartmanın manası; şirkten ve günahtan kurtarıp Allah’ın itaatine getirmek ve takvalı yapmaktır. Böylece, insan temiz olur. Resul önce ayetleri okur, sonra onları öğretir, açıklar ve ondan çakacak netice temiz olmaktır. Ayette bunlar sırayla ve arka arkaya gelmesinden dolayı bu olduğunu görüyoruz. İnsana Kur’an okunur, kitap ve sünnet öğretildiği halde temizlenilmezse o kişinin okumanın veya öğrenimin niçin olduğunu düşünmesi gerekir.
Hikmet sahibi olan Allah böyle düzenledi. Her şeyi yerinde ve zamanında koyar ve tayin eder. O hatasız, noksansız ve tam isabetlidir. Aynı anda Azizdir. Yani hiçbir şeye karşı acziyet göstermez, güçlüdür ve her şeye kadirdir. Zira kendisi tek ilah ve Rab’dır. Sübhanehu ve Tealadır.