Yahudiler, Hristiyanlar ve Münafıklar Kıblenin değişmesiyle niye alay ettiler?
Bu ayette sünnetin vahiy olduğunun delili nedir?
-96-

Kıblenin değişimine karşı sefihlerin tutumu

سَيَقُولُ السُّفَهَاء مِنَ النَّاسِ مَا وَلاَّهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا قُل لِّلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاء إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ
“İnsanlardan bir kısım beyinsizler: Yönelmekte oldukları kıblelerinden onları çeviren nedir? diyecekler. De ki; Doğu da batı da Allah’ındır. O dilediğini doğru yola iletir.” (Bakara 142)

Sahih-i Buhari’de geçtiği gibi, namazda Resulullah ve Müslümanlar Kudüs’e doğru on altı veya on yedi ay yönelip namaz kıldılar. Ondan sonra Allah’u Teala Mekke’deki Mescid-i Haram’a –Kabe’ye- doğru Müslümanların yönelmesine dair emir verdi. Bu sırada bir kısım yahudiler, müşrikler ve münafıklar Müslümanlarla alay ettiler. Bununla da kalmayıp Muhammed Sallallahu Aleyhi Ve Sellem’in Müslümanlarla oynadığına dair zehirli yalanlar uydurmaya başladılar. Allah’u Teala bu tür insanların sefih oldukları yönünde vasıflandırdı. -Sefihin manası; beyinsiz, alçak anlamlarına gelmektedir.- Onları tahkir etti. Çünkü onların düşünmedikleri ve akıllarını kullanmadıkları gibi maksatları, hak ve doğru olan İslam’la ve ona inananlarla savaşmaktır.

Kudüs’e –Mescid-i Aksa’ya- doğru namazda yönelmekle ilgili bir ayet yoktu. Fakat bu ayet (Bakara 142), o yönelmeyi nesih ediyor. Bunun manası; daha önceki yönelme Allah’ın emri idi. Öyle olmasa Resulullah Sallallahu Aleyhi Ve Sellem ve Müslümanlar on yedi ay boyunca neden Kudüs’e doğru yönelerek namaz kılsınlar ki? Allah onları ayıplamadan yalnız Mekke’ye doğru yönelmeleri doğrultusunda emir veriyor? Daha önceki yönelme Resulullah Sallallahu Aleyhi Ve Sellem’in emri ve fiili idi.

Buradan anlaşılıyor ki; Resulullah Sallallahu Aleyhi Ve Sellem’in emri ve fiili veya başka bir ifade ile Sünnetin Allah’ın vahyi olduğudur. “O dönemde namazın kaderi nedir?” diye soruldu. Müslümanlar o dönem boşuna mı namaz kıldılar? Bunlara cevap ondan sonraki ayette geldi (Bakara 143); “Allah sizin imanınızı boşa çıkartmaz.”

Buna binaen Sünnete uymak imana dayalı bir hususun olduğu kesin ifade ile anlaşılır. Bu nedenle, namazlarınız hiç boşa çıkmaz, daha doğrusu Allah tarafından kabul edilip ödüllendirilecektir.
O beyinsiz insanların kıblenin çevrilmesine itirazları farklı idi: Müşriklerin itirazların sebebi; Resulullah Sallallahu Aleyhi Ve Sellem ve Müslümanlarla alay etmek, münafıklar da Resulullah Sallallahu Aleyhi Ve Sellem’in insanlarla oynadığını göstermek, Yahudiler Kudüs’e itibar verdikleri için bunun dışında başka kıblenin bulunmasını istemediklerinden kaynaklanıyor. Allah’u Teala onlara diyor ki; “Mesele batıya veya doğuya yönelmek değil önemli olan Allah’ın hidayetine tabi olmaktır.” Zira Allah doğru yolu gösterir ve bu doğru yola girmek isteyen kimseleri hidayete erdirir. İstemeyenleri hidayete erdirmez. Çünkü insan, hidayeti ve delaleti seçmede serbesttir. Ama Allah’u Tealanın kıbleyi çevirmesinde hikmet vardır. Bu ayet ve arkasından gelen ayette bunu beyan etmektedir: