Soru Cevap

Soru:

Müslüman bir yönetici, bir şahıs ya da İslâm devleti kilise havra gibi mabetleri inşa edebilir mi?

Bunun hükmü nedir İslâm’da?

İslâm’ın diğer dinlere olan bakışı nasıldır?

Herhangi bir Müslümanın diğer dinlerin mabetlerini kilise vb. imar etmesi inşa etmesi caiz midir?

İslâm’daki hükmü nedir?

Cevap:

Herhangi bir Müslüman memleketinde kâfirlere ait bir mabedin yapılmasına müsaade edilmez. Buna göre yöneticilerin buna müsaade etmeleri büyük günahtır.

Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellemşöyle buyurmuştur:

[لا تُبْنىَ بيعةٌ في الإسلام ولا يجدد ما خرب منه]

“İslâm’da kâfirlere ait bir mabet inşa edilmez, onların mabetlerinde bozulan tarafı tamir edilmez, yenilenmez.”[Kenzu’l-Ummal]

Bunun manası Müslüman bir memlekette kâfirlere ait bir mabet yapılmaz, yapılmasına ve inşa edilmesine imkân tanınmaz demektir. İslâm’dan önce veya oraya İslâm gelmeden önce mabetleri varsa bozulursa tamir edilmez, yenilenemez, restore edilmez.

İbnu’l Kayyım şöyle dedi: “Kâfirlerin yeni kilise veya mabet yapmalarına imkân tanınmaz. Ömer bin Hattab RadiyAllahu Anh’ın kâfirlere koştuğu şartlar bunlardır. Bu da dört mezhebin görüşüdür. Ömer bin Abdülaziz de aynı uygulama yaptı.” Hatta bütün âlimler bu görüşü kabul ettiler. 

2. Râşid Halife Ömer RadiyAllahu Anh sulh ile Kudüs’ü teslim alınca oradaki Hristiyanlara bu şartı koştu; eğer bir kilise yıkılırsa bir daha yapılmaz ve bozulursa tamir edilmez. Hiçbir Sahabe buna karşı gelmedi. Dolayısıyla bu icma sayılır.

Ebul Hasan El-Eşari şöyle dedi: “Küfrü murad etmek küfürdür. Kiliseyi yapmak küfürdür. Zira orada Allah’a kâfirlik edilir. Kiliseyi yapan kimse küfrü murad etmiş olur.”[Tevassut, el-İktisad ve Karafi’ninEnvaru’l-Buruk kitabı]

İbni Teymiye şöyle dedi: “Kiliselerin Allah’ın evleri olduklarına, içinde Allah’a kulluk edildiğine, Yahudilerin ve Hristiyanların yaptıklarının Allah’a bir ibadet ve Rasulüne bir itaat olduğuna inanıyorsa yaptıklarını seviyorsa onlardan razı oluyorsa o mabetlerin yapılmasına yardımcı oluyorsa ve mabetler yapıldığı zaman Allaha bir yakınlık veya bir itaat olduğuna inanıyorsa kâfir olur.”[Keşaf-il kına’]

Kadı Takiyyuddîn Es-Subkî şöyle demiştir: “Bir kiliseyi yapmak veya tamir etmek icma ile haramdır.”[Es-Subkî’nin fetvaları]

Dolayısıyla bir yönetici, kâfirlerin mabetlerini yapması veya onların yapmalarına müsaade etmesi hâlinde büyük haram işlemiş olur. Mabetlerinde yaptıkları şeyin Allah’a kulluk etmek olduğuna inanırsa kâfir olur. Çünkü onlar Allah’a şirk koşmaktadırlar.

Müslümanların da bu yöneticiye karşı susmaları haramdır. Buna itiraz edip karşı gelmeleri gerekir.

Esad Mansur