Ramazanınız mübarek olsun

Hilafetsiz 101. Ramazan gelmesin

Allah’a hamd olsun ki mübarek Ramazan ayına yetiştik, bütün kardeşlere ve bu sayfayı izleyenler için hayırla dua ediyorum, Allah sizin orucunuzu, itaatinizi ve sair ibadetlerinizi kabul etsin, aileleriniz ve çocuklarınızı mübarek kılsın. İslam ümmeti için hayırlı kılsın. Tekrar onun birleşmesi ve Hilafetin kuruluşuna kolaylık sağlasın, bunun için çalışanlara yardım etsin ve muzaffer kılsın.

Nitekim

 Ümmetin dağılmasının ve başsız kalmasının üzerinden 100 Ramazan geçti! Hilafetin yıkılışının ve şeriatın kaldırılışının üzerinden 100 Ramazan geçti! Müslümanların üzerine küfrün ve zulmün uygulanmasının üzerinden 100 Ramazan geçti!

Müslümanların topraklarının direk veya dolaylı olarak kâfirlerin işgali altında kalmasının üzerinden 100 ramazan geçti!

Ümmet o kadar topraklara ve servetlere sahip, ama fakirlik içinde kıvranıyor! Bütün servetlerini sömürgeci düşmanları alıp götürüyor. İslam memleketlerini parçalamakla birlikte kendilerine bağladılar. İçinde kendisine bağlı laik rejimler kurdular. Bu rejimler vasıtasıyla egemenliklerini sürdürmektedirler. Hatta ümmetin bileşmesine, İslam’ı tekrar yönetime iade edip Hilafeti kurmaya çalışanlarla mücadele etmektedirler.

   İşte bu durum duyarlı Müslümanları düşündürmeli ve harekete geçirmelidir. Ümmeti birleştirip başına tek bir Halife tayin edip biat etmeye yönelik çalışma zamanı gelmedi mi?

İhsaslı, duyarlı ve düşünür Müslümanın yatması veya susması caiz mi? yakışır mı? Haydi, ey Müslümanlar tekrar onu kurun!

Hilafetsiz 101. Ramazan gelmesin?

لِمِثۡلِ هٰذَا فَلۡيَعۡمَلِ الۡعٰمِلُوۡنَ‏  

“ Çalışanlar böylesi için çalışsınlar” (saffat 61)

Esad Mansur