Niçin doğru netice elde edilmiyor? Niçin zafer gerçekleşmiyor? Niçin kurtuluş olmuyor?

Çünkü İslam akidesi açısından meseleye bakılmıyor! Olaylara İslam akidesi açısından bakılmadıkça siyasi uyanıklık gerçekleşmiyor. Bu nedenle insanlar şaşkın oluyor, ne istediklerini bilmez oluyor, düşmanları kim dostları kim bilmez oluyor, doğruyu yanlışı bilmez oluyor, hakkı batılla karıştırır oluyor. Zira siyasi uyanıklık dünyadaki tüm olaylara İslam akidesi açısından bakmaktır. İnsanlar olayları anlasalar, çevrilen entrikaları keşfetseler, ama İslam akidesi açısından bakmasa ve değerlendirmeseler mağlup olur, kolayca kandırılır, geri kalır ve doğru bir neticeyi hiç elde edemezler, zaferi gerçekleştirmezler ve kurtuluşa eremezler.

Eğer Filistin meselesine ve olaylarına iki devletli çözüm veya üç dinin paylaşılması veyahut oraya devletlerarası barış gücü göndermek şeklinde bakılırsa büyük hezimet, büyük yenilgi gerçekleşir. Filistin’in meselesi yalnız Müslümanalar ait olup İslami bir beldedir. Bu esasa dayalı hareket edilmelidir. O zaman Filistin kurtulur.

Eğer Türkiye’nin sorununun ekonomik olduğunu düşünülürse sonuç; büyük hüsrandır. Türkiye’nin sorunu batıya bağlanıp laik olan küfür sisteminin uygulanmasıdır, İslam’ı uygulamaması olarak görülmezse kurtuluş olmaz, kalkınma gerçekleşmez. Eğer bu esasa dayalı çalışma olursa Türkiye kurtulur, en kalkınmış ve güçlü devlet olur. Tekrar Hilafetin merkezi olur ve bütün Müslüman beldelerini birleştirir.

Eğer Kıbrıs’a iki devlet fikri açısından bakılırsa Kıbrıs hiç kurtulamaz. Eğer bütün Kıbrıs’a İslami bir belde olarak bakılırsa kurtulur ve ayrı devlet değil Türkiye’nin bir parçası olur.

Eğer Suriye meselesinin çözümüne yeni demokratik anayasa koyarak BM’lere ait Güvenlik konseyinin 2254 numaralı kararını uygulama açısından bakılırsa Suriye hiçbir şekilde kurtulamaz ve halkı bedbaht olarak kalacaktır. Ama Suriye sömürgecilerden önceki haline döndürülürse onun sorununun çözümü İslami sistemin bulunması ve tekrar Hilafet devletinin bir parçası olması şeklinde ele alınırsa Suriye ve halkı kurtulur.

İşte siyasi uyanıklığa bazı örnekler verdik. Her mesele böyledir; İslam akidesi açısından bakılıp ondan fışkıran fikirlere bağlanmazsa hiç bir doğru netice elde edilemez, zafer gerçekleşmez ve kurtuluş olmaz. 100 seneden beri olduğu gibi Müslümanalar boş dairede dönüp kalır, bedbahtlık içinde ezilir, hep sıkıntı içinde kıvrılır, zulüm altında inler ve mutluluğu tadamazlar.

Esad Mansur