Ali İmran suresi 51 ila 58. Bölüm de geçen;

İsa as.’ın tekrar dünyaya gelmesi

Ve

Tanınması hakkında

İki soru;

a) Bu tefsirde “İsa a.s ölseydi, tekrar dünyaya dönemezdi. Çünkü yukarıda gösterdiğimiz ayet ve birçok ayet ve hadise binaen gerçek ölüm olunca ruh tamamen cesetten çekilir, dönmez, ta kıyamet günü tekrar cesetler dirilir ve ruhlar cesetlere döner.’’ dediniz.

Bakara suresi 259 Ayetin tefsirinde “bir kişi yıkılmış bir köye uğradığında “Allah’ın bunu nasıl canlandıracağına” dair kendi kendine sorması üzerine Allah onu öldürdü. Yüz yıl sonra tekrar diriltti. Allah ona sordu: “Kaç yıl ölü olarak kaldın?” o kişi; “bir gün veya bir günün yarısı kadar” diye cevap verdi. Allahu Teala ona yüz yıl ölü olarak kaldığını bildirdi.

SORU: Muhakkak Allah cc. her şeye kadirdir, Rabbimiz Bakara suresi 259 ayette zikredilen kişinin ruhunu cesedinden çekip 100 yıl sonra tekrar mı döndürdü, yoksa bu olmaksızın Kehf ehli gibi 100 yıl uyuttu mu?

b) Bundan bir önceki tefsirinizde “İsrail oğullarına inandırmak için mucizeler gösterdi. Bu mucizeler o zamanda görüldü her zaman görülmez. Çamurdan bir kuş şekli yapıyor ondan sonra Allah’ın izni ile ona üflüyor ve böylece gerçek kuş oluyor. Körleri ve alacalı kimseleri şifaya kavuşturur ve ölüleri diriltirdi. Bütün bunlar Allah’ın izni ile olmuştur. Allah cc. İsa’nın elleriyle bunları gerçekleştirmiştir. Bunlar birer mucizedir. Ancak bu mucizeler sadece o zaman görülmüştür ve o zaman ki insanlar içindir.’’ dediniz.

SORU: Allah cc Hz İsa as. tekrar gönderdiğinde o güne yetişenler onun İsa as. olduğunu bilecek mi, insanlar inansın diye aynı mucizeleri gösterecek mi? Yoksa insanlar onun cizye almadığından domuzu öldürdüğünden vs. mi İsa as. olduğunu bilecek?

Cevap: (a)

  • Gerçek ölüm ecelin bitmesiyle gerçekleşir. Al-i İmran suresi 145, Araf suresinde 34, Yunus suresi 49, Nahl suresi 61, Münafukun suresi 11 numaralı ayetlerde ecel gelince hiç bir kimsenin geciktirilmediği beyan edilmektedir. Ölümün sebebinin ecelin bitmesi olduğu kesin şekilde gösterildi.
  • Gerçek ölüm olursa tekrar hayata dönüş yoktur. Enbiya suresi 95. ayette “bir köyün halkını helak ettirsek (öldürsek) onların tekrar dünyaya dönmesi imkânsız” diye beyan edildi.
  • Kuran’da موت(mevut) :ölüm, ميت(meyyit): ölü, مات (mate) öldü gibi kelimeler geçtiğinde gerçek manada geçtiği gibi mecazı manada da geçmiştir.
  • Bakara suresi 259. Ayette 100 sene öldü ifadesinde, mecazi mana tercih edilir, eceli bitmemiş uyuttu. Bakara suresi 243. Ayetinde ölümden kaçanlar emniyetli bir yere gelince hepsi öldü, tekrar diriltti, ecelleri gelmedi, uyutuldu, ondan sonra diriltildiler, uyandırıldılar. Bakara 55 ve 56. ayetlerde: İsrailoğulları Musa’ya Allah’ı açıkça görmezsek sana inanmayacağız deyince çarptırıldı. Sonra ölümünüzün ardından sizi dirilttik ki şükredesiniz”. Burada ölüm bayıltmak, uyutmak manasında geçmiş olmalıdır. Zann-ı galip böyledir.
  • Nahl suresinde 65. Ayette Rum suresinde 19. Ayette, Yasin suresinde 33. Ayette toprak ölüyken Allah onu diriltti, bunun manası toprak kuru idi, suyla diriltti, bitki ve değişik meyveler verdi.
  • Enam suresi 122. Ayette “ Ölü iken dirilttiğimiz ve kendisine insanlar arasında yürüyeceği bir nur verdiğimiz kimsenin durumu, hiç karanlıklar içinde kalmış, bir türlü ondan çıkmamış kimsenin durumu gibi olur mu?”. burada ölü mecazı manada geçti. İmanı, İslam’ı bilmeyen veya kâfir, ölü sayıldı. Kendisine hidayet verilince dirilir.

Cevap: (b)

İsa as. İle ilgili hususlar gaybidir, sadece ayetlerde ve hadislerde geçenlerle yetiniriz. Eski mucizleri tekrar gösterip gösteremeyeceğine dair delil yoktur. Delillere binaen, deccali öldürecek, domuzu öldürecek, haçı kıracak, cizyeyi kaldıracaktır. Bu şekilde tanınacaktır.

Selam ve dualarımla.

Esad Mansur