Soru:

Hayvan resmi, sureti vb. olan yerlerde çalışmak caiz mi?

 Bazı işletmeler pasta vb. şeyler üzerine çikolatadan insan vb. şeyler yapıyor bunları satmak yemek ve bu yerlerde çalışmak caiz mi?

 Bazı T harfleri haç işaretine benziyor bunu yapan işletmelerde çalışmak caiz mi?

Cevap:

Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:

“Kim bir suret yaparsa kıyamet günü yaptığı surete can üfüresiye kadar Allah ona azap eder. Hâlbuki o üfüremez” (Buhari)

Bu sahih hadise binaen, ruha sahip olan insan ve hayvanın resmini elle çizmek caiz değildir.

İbni Abbas r.a şöyle dedi:

Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem evde resimler olduğunu görünce, onların yok edilmesini emretmedikçe eve girmedi” (Buhari)

“ Aişe r.a içerisinde resimler olan bir perdeyi asmıştı. (Onun eşi olan)Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem içeri girince o örtüyü söküp atınca örtüyü parçaladım, iki yastık yaptım. Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem o iki yastığa yaslanıp dinliyordu” (Müslim)

Bu hadislere binaen elle çizilmiş resim asmak mekruhtur.

Elle insan veya hayvan resmi çizmek haramdır.

Fotograf ise elle çizmek sayılmaz. Bir şeyin gölgesini yansıtmaktır. Bu nedenle fotoğraf çekmek ve asmak caizdir.

Buna göre

Hayvan resmi olan yerlerde çalışmak caizdir.

İnsan veya hayvan elle çizilmiş resmi taşıyan elbise giymek mekruhtur. Fotoğrafla çekilmişse giymek caizdir.

Pasta üzerinde vs. şeylerde çikolatadan bir insan veya hayvan şekli yapmak caiz değildir. Çünkü insan veya hayvana elle şekil veriliyor. Fakat başkaları tarafından çizilmişse satılması veya alınması mekruhtur. Zira yukarıda hadiste geçtiği gibi Hz. Aişe r.a. resimli perdeye sahip iken Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem yalnız onu söktü! Bunun manası kerih gördü, elle çizmek gibi kötülemedi ve azapla tehdit etmedi. İbni Abbas’ın rivayetinde Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem o resimlerin yok edilmesini emretti ve öyle eve girdi. Bunların varlığını kerih gördüğü anlaşılır. Astıkları için diğerlerini azarlamadı.

Haç ve benzeri yapmak ve satmak ise hiç caiz değildir. Bir pasta üzerinde bir haç ve benzeri çizilmişse onu almak veya satmak caiz değildir. Zira haç şirk akidesinin sembolüdür.

Esad Mansur