Soru:

Muhtarlık seçimlerinde oy kullanmak caiz midir?

İstanbul’da ikamet ediyorum ve dayım köyümüzde muhtar adayı, ikamet adresimi köyümüze taşımam gerekiyor, ikametimi seçimden sonra tekrar İstanbul’a alacağım. Yapmayı düşündüğüm bu iş haksız rekabete yol açar mı?

Cevap:

Muhtar yönetici değildir, bir devlet memurudur. Köyde çeşme, yol, köprü ve benzeri ahalinin ihtiyaçlarını temin etmek üzere resmi mercilere başvuruda bulunur. Ayrıca evlilikler, doğumlar ve ölümlerle ilgili resmi evraklar hazırlar. Buna benzer işleri yapar. Ayrıca devletin talimatını halka bildirir.

Yönetici veya kanun çıkaran bir kimse olmadığından dolayı onunla ilgili seçim işine katılmak caizdir. Fakat köyde ve mahallede haram işlere müsaade verirse onu seçmek caiz değildir. Sadece helal dairesinde işler yaparsa muhtar seçim işine katılabilir.

İkamet ve adresi değiştirmek caizdir, şeri bir yasaklama yoktur. Ancak bir kimseye haksızlık yapılacaksa caiz değildir. Allah için çalışacak takva sahibinin seçilmesine yardım etmek, fasıkların ve facirlerin seçilmesine engel olmak için adres değiştirilirse bir sakınca yoktur.

Maide suresinde 2. Ayette Allah müminlerin iyi işlerde ve takva işlerinde yardımlaşmalarına emir verirken günah işlemek ve haksızlık yapmak için yardımlaşmalarından nehyeder.

Hilafet devletinde sistem değişik olup Halife ve ümmet vekillerinin seçimine katılmak için herkesin ikamet yeri tespit edilir. Fakat Halife tarafından atanan Vali ve ilçedeki Amiller insanların işlerini yürütürler ve ihtiyaçlarını temin ederler. İnsanların maslahatlarıyla ilgili daireler olacaktır. Şehir, mahalle, kasaba ve köylerde insanların maslahatlarını tespit edip temin eder. Bütün belediye ve muhtarlık işlerini yürütürler.  

Esad Mansur