Kategori

4 – Nisa

Kategori

– 60 – Bu ayetlerde şu hakikatları açıklarız ve sorulara cevap veririz: Bütün insanlara bir risaleAkidenin burhanla alınmasıAllah’ın fetva vermesiKelalenin manasıBunun mirasının taksimi Neden İslam bütün halklara hitap ederken diğer dinler belli halklara hitap etti? Akidenin delilinin kesin…

– 59 – Bu ayetlerde şu hakikatları açıklarız ve sorulara cevap veririz: Aşırılık ve taşkınlıkMesih’in gerçeğiTeslis akidesiİbadette kibirlenmekLiderlere tabi olmak Dinde aşırılık nasıl olur? Mesih’in gerçeği nedir? Teslis akidesine inananlar kâfir midir? Mesih ve melekler Allaha kulluk etmekten…

– 58 – İmanın şartları Kâfirlerin azabının artması Günah işleyenlerin cezası Rasule iman İmanın şartları nedir? İnsan ne zaman mümin sayılır? Kâfirlerin azapları katlanır mı ve nasıl olur? Günah işleyenler cehennemde kalıcı mıdır? Rasule iman ne gerektirir? Sünneti…

– 57 – Bu ayetlerde şu hakikatleri açıklarız ve sorulara cevap veririz: Nebilere vahiy meselesiNebi ve Rasul arasındaki farkAkait, şeriat ve metotlarıNebi ve Rasullerin göreviAllah’ın ve meleklerin şahitliği Nebilere nasıl ve ne vahyedildi? Nebi ile Rasul arasında fark…

– 56 – Zulüm yapmak, Allah’ın yolundan çevirmek, faizi ve insanların mallarını haksızca yemek; bu suçların cezası nedir? İlimde derinleşen, Allah’a, ahirete ve Allah’ın indirdiklerine iman eden, namaz kılan ve zekât veren müminlerin ödülü nedir? Samimi âlim ile…

– 55 – Bu ayetlerde şu hakikatleri açıklarız ve aşağıdaki sorulara cevap veririz: Meryem’e ve İsa’ya iftira atmakİsa’yı haça germe iddiasıİsa’nın hayatı ve dönüşüEhl-i Kitap’ın İslam’a girmesiİsa as.’ın İslam’la hükmetmesiAkidede birleşmeŞeri hükümlerde ihtilaf Niçin Meryem’e ve İsa’ya iftira…

– 54 – Bu ayetlerde şu hakikatleri açıklarız ve aşağıdaki sorulara cevap veririz: Mucize istemekBuzağıyı ilah edinmekAllah’ı açıkça görmekAkidenin deliliKesin ve zanni delillerTekfircilikMisak almakKalbin kapalı olmasıNebileri öldürmek İsrailoğulları Resulullah’a inanmak için mi yoksa inadına mı mucize istediler? Musa’dan…

– 53 – Bu ayetlerde şu hakikatleri gösteririz ve aşağıdaki sorulara cevap veririz: Allah’ın sıfatları arasında fark kılmak!Allah ile Resullere ayırım yapmak!Bütün Resullere iman,Bütün kitaplara iman,Kitabın bütün ayetlerine iman,Bu konularda fark kılmak!Orta yol ve orta çözüm edinmenin sapıklığı,Devleti…

– 52 – Zalime karşı çıkmak ve beddua etmekAllah’ın zalime mühlet vermesi ve cezalandırmasıKamuoyu ve örf oluşturmakMefhum, ölçü ve kanaatAmellerin çeşitlleri ve iradeyle yapmakBaşkaları hakkında kötü konuşmakKusurları affetmek Başkalrı hakkında ne zaman kötü konuşulur? Kamuoyu ve örf nedir…

– 51 – Münafıkların Allah’ı az anması Namaza tembel tembel kalkması Münafıkların tedavisi Cehennemde onların yeri Kâfirleri dost edinmenin tehlikesi Münafıklıktan kurtuluş Tövbenin yolu Allah’a teşekkür etmek Allah’ın müminlere teşekkürü Sevapların katlanması Münafıklar nasıl Allah’ı az anarlar ve…