Kategori

4 – Nisa

Kategori

– 40 – Savaşta namaz kılma keyfiyeti, tedbir almanın gerekliliği, namazı vakitlerinde kılmaya devam etmek, zafere götüren ve Allah’ın yardımını sağlayan yollar. Savaşta nasıl namaz kılınır? Allah’a tevekkül etmekle beraber tedbir almak ve güç hazırlamak gerekli midir? Zafere…

– 39 – Seferde namazı kısaltmak, Azimet ve ruhsatı tercih etme meselesi, Kâfirlerin fitnesi ve müminlere düşman olmaları, Müslümanlığın üstünlüğü: Seferde namazı kısaltmak vacip mi yoksa mubah mıdır? Ne zaman azimet ruhsata tercih edilir ve ne zaman eşit…

– 38 – Hicretin manası, onunla ilgili şeri hükümler, hicret etmeyenlerin cezası: Hicret nedir ve niçin edilir? Ne zaman farz veya sünnet veyahut mübah olur? Ne zaman haram veya mekruh olur? Hicret edenlerin dünyada ve ahirette ödülü nedir?…

– 37 – Cihattan hedef, Cihad edenler ile Oturanlar arasında fark, mazeret, değerlerin ölçüsü: Cihad neyle ve niçin yapılır? Kime şehit denilir? Demokrasi şehidi büyük bir iftara mıdır? Şeri mazeret nedir? Değer dereceleri ve öncelik nasıl ayarlanır? Zarar…

– 36 – Mümini hata ile öldürmek ile kasıtlı olarak öldürmenin cezaları Savaşta Müslümanlığı ilan edeni öldürme konusu Ölüm cezaları Hata ile Müslüman’ı öldürmenin cezası var mıdır? Kasıtlı olarak veya kasta benzer hâlde Müslüman’ı öldürmenin ve ceninin düşürülmesinin…

– 35 – Münafıklar hakkında ihtilaf Ahitlilerle ilgili hükümler Hilafetin dış siyaseti Münafıklar hakkında Müslümanlar niye ihtilafa düşüp onlara karşı farklı tutum edindiler? Bu asırda laikliği ve demokrasiyi benimseyen, kâfirleri dost ve müttefik edinenler hakkında ihtilafa benzer mi?…

– 34 – Şefaatte bulunmak ve Selam vermek Müslüman hangi işlerde şefaatçi olur? Şefaatçi olmamak için yemin etmek doğru mudur? Yemin ederse bozup kefaretini vermesi daha efdal midir? Selam vermek ve almak farz mıdır? Kâfirlere selam verilir mi?…

– 33 – Rasule ve Müminlere Cihad Etmenin Farziyeti Allah CelleCelaluhu niçin Rasulüne“Cihad etmekle kendini mükellef kıl”derken müminler için neden sadece “Müminleri teşvik et” dedi? Rasulullah Devlet Başkanı olduğundan dolayı mı bu fark ortaya çıktı? Peki, Müslümanlar Cihad…

– 32 – Bu ayette şu hakikatleri açıklarız ve aşağıdaki sorulara cevap veririz: Haberleri yaymakUlul-emrin manasıFertlerin mazbut olmasıHüsnü zan beslemekAyıpları örtmek ve ifşa etmekGıybeti söz konusu olamayanlarEnformasyon organıYayın aracı kurmakBunlarla ilgili cezalar İslam Hilafet devletinde haberleri yayma siyaseti…

– 31 – Bu ayette şu hakikatleri açıklarız ve aşağıdaki sorulara cevap veririz: Kuran hangi açısından mucize olur? Allah’ın kelamı olduğu nasıl ispatlanır? İnsanlar onun benzerini niye getiremedi? Muhammed’in nübüvveti ve Rasullüğü nasıl ispatlanır? Kuran’a getirdiği beyan vahiy…