Kategori

3 – Ali İmran

Kategori

Müjde! Allahın yardımıyla Al-i İmran suresinin Tefsirini Tamamlıyabildik Sevabı bize, okuyup istifade eden, yayınlayan ve amel edenlere olsun 53 – Bu ayetler şu hakikatları gösterir: Kâfirlerin güçlü olmaları aldatıcıdırDünya hayatı aldatıcıdırMüminlerin ahireti kazanmalarıEhl- Kitabın bir kısmının müslüman olmasıFelaha…

52 – Bu ayetlerde geçen şu hakikatlerle ilgili açıklama getiriyoruz: Allah’a iman etmenin esasının akli delille olmasıİmanın neticesinin doğru ibadet yapmaya götürmesiAllah’a iman indirdiği sisteme inanmayı gerektirirAkli delille iman eden taviz vermeden mücadele ederDuanın Kabulüyle ilgili önemli hususlarErkek…

– 51 – Bu ayetlerde geçen şu hakikatlerle ilgili açıklama getiriyoruz: Kâfirlerin Müslümanlara eziyet verici sözler kullanmaları Kâfirlere karşı sabrederek fikri ve siyasi mücadele yapmak Azmedilmesi gereken işler ve azimkâr olmak Allah’ın kitabını gizlemeyip açıklamak ve onu sımsıkı…

– 50 – Bu ayetlerde şu hakikatleri açıklarız: İnat eden kimselerin mucize istemelerine rağmen inanmamalarının sebebiYahudilerin kendilerini zengin ve Allah’ı fakir saymalarıEbu Bekir’in bir Yahudi hahamı tokatlamasının sebebiHilafet devletinde yönetici ve milletvekillerine dokunulmazlığın olmaması ve yargılanmalarıTebaalar arasında ayrım…

– 49 – Bu ayetlerde şu hakikatları açıklarız: İslam Hilafet devletinin kurulmasının zaruretiKâfirlerin kâfirlikleri üzerine israrlı kalmalarıAllah’ın kullarına şefkatli olması ve mühlet vermesiAllah’ın tayyip ile habis olan müminlerin ortaya çıkarmasıCimrilerin cezası İslam Hilafet devletinin kurulması zaruri midir? Kâfirlerin…

-48- Bu ayetlerde şu hakikatleri açıklayacağız: Şehitlerin sıfatı ve hayatı Müminlerin vasıfları ve tutumları Asabiyet Şeytanın dostları ve onlardan korkmak Şehit kimdir? Vatan, millet, kavim vb. uğrunda ölenlere şehit denilir mi? Şehitler nasıl diri kalırlar?…

-47- Musibetlerin sebepleri“Allah’ın izniyle”nin manasıMünafıkların bahaneleriCihada gitmemek ölümden kurtarmaz أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير (165) وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله…

-46- Yönetici ve memurların emanete ihanet etmeleriKıymetler ve evla olanın ölçüsüKâfirlerin dereceleri ve azaplarının farklı olmasıKurtuluşun ve temiz olmanın tek yoluAllah’ın Resulüne verdiği değer ve hikmetAllah’ın müminler üzerine minneti Yöneticiler ve memurlar devlet ve ümmet malından haksızca bir…

– 45 – Ölümün sebebiMüslümanın farklılığıMüminlerin yumuşaklığıTemiz toplumŞura konusuHalifenin güçlü olmasıAllah’a tevekkül etmekAllah’ın yardımı Ölümün sebebi nedir? Müminler hangi hususta kâfirler gibi konuşmaktan nehyedildi? Dava adamı Müslümanlara karşı nasıl davranmalıdır? Müminler ne zaman kâfirlere karşı sert ve şiddetli…

– 44 – Bu ayetlerde şu hakikatleri açıklarız: Akidenin delili ve şirk meselesiKâfirlerin müslümanlardan korkmalarının sebepleriRuhani, manevi ve maddi güçlerKâfirlerin cezası korku içerisinde yaşamakMüminlerin ödülü ise emniyettirHezimetin sebepleriİmtihan etmenin lüzumuİnsanın içindeki olanlarŞeytanın rolüHalim olmak Akidenin delili kesin olmalı…